Program likvidace salmonel

18.5.2007

Na začátku roku 2007 byl v ČR, za vydatné finanční podpory Ministerstva zemědělství, zahájen program na tlumení salmonel v chovu nosnic a v reprodukčních chovech; k programu se přihlásili chovatelé, zpracovatelé i veterinární lékaři. Opatření k eliminaci salmonel byla v ČR „nastartovaná“ dříve, než požaduje příslušná legislativa EU.
Smyslem opatření je především eliminace i potenciálních rizik, která jsou spojena s výskytem salmonel v prostředí chovů drůbeže. Chovatelé musí dbát na zoohygienická a veterinární opatření - důsledně desinfikovat, sanitovat a také deratizovat prostředí a zařízení, ve kterých drůbež chovají. Mohou využít i možnost vakcinace.
Podobný program tlumení salmonel, jaký probíhá v chovech nosnic a v reprodukčních chovech, bude zaveden i v chovech brojlerů, krůt a také v chovech prasat. Zjištění jakýchkoli závad, popřípadě zjištění výskytu salmonel v chovech je důvodem k přijetí příslušných veterinárních opatření.

Do tržní sítě by se nemělo dostat nic, co by mohlo ohrozit zdraví lidí. Podle veřejně dostupných informací lze uvést, že problémy může způsobit neodborné zacházení s produkty živočišného původu. Jedná se například o nedodržování hygienických postupů, neodborné skladování nebo zpracování v závodech, nedodržení správných hygienických zásad a návyků ve veřejném stravování a následně špatná manipulace se surovinami v domácnostech. Zejména se to týká nedostatečného tepelného opracování surovin. Státní veterinární správa spolu s Ministerstvem zemědělství podniká kroky k minimalizaci rizik (školení odborné i laické veřejnosti).

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Nabídka sena

4.3.2019

Nabídka na prodej sena - volně ložené

» více

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2019

1.3.2019

Směnný kurz pro rok 2019, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.

» více

Limit podpory de minimis v zemědělství byl navýšen na 20 tis. EUR

26.2.2019

od 14. 3. 2019 dochází k navýšení limitu podpory de minimis v oblasti zemědělské prvovýroby pro jeden podnik v rozhodném tříletém období z 15 tis. EUR na 20 tis. EUR

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

24.03.
Počasí na den 24.03.
4°C / 11°C

25.03.
Počasí na den 25.03.
0°C / 8°C

26.03.
Počasí na den 26.03.
-2°C / 6°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A