Program likvidace salmonel

18.5.2007

Na začátku roku 2007 byl v ČR, za vydatné finanční podpory Ministerstva zemědělství, zahájen program na tlumení salmonel v chovu nosnic a v reprodukčních chovech; k programu se přihlásili chovatelé, zpracovatelé i veterinární lékaři. Opatření k eliminaci salmonel byla v ČR „nastartovaná“ dříve, než požaduje příslušná legislativa EU.
Smyslem opatření je především eliminace i potenciálních rizik, která jsou spojena s výskytem salmonel v prostředí chovů drůbeže. Chovatelé musí dbát na zoohygienická a veterinární opatření - důsledně desinfikovat, sanitovat a také deratizovat prostředí a zařízení, ve kterých drůbež chovají. Mohou využít i možnost vakcinace.
Podobný program tlumení salmonel, jaký probíhá v chovech nosnic a v reprodukčních chovech, bude zaveden i v chovech brojlerů, krůt a také v chovech prasat. Zjištění jakýchkoli závad, popřípadě zjištění výskytu salmonel v chovech je důvodem k přijetí příslušných veterinárních opatření.

Do tržní sítě by se nemělo dostat nic, co by mohlo ohrozit zdraví lidí. Podle veřejně dostupných informací lze uvést, že problémy může způsobit neodborné zacházení s produkty živočišného původu. Jedná se například o nedodržování hygienických postupů, neodborné skladování nebo zpracování v závodech, nedodržení správných hygienických zásad a návyků ve veřejném stravování a následně špatná manipulace se surovinami v domácnostech. Zejména se to týká nedostatečného tepelného opracování surovin. Státní veterinární správa spolu s Ministerstvem zemědělství podniká kroky k minimalizaci rizik (školení odborné i laické veřejnosti).

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Seminář ,Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018"

5.9.2018

7. kolo finanční podpory v PRV a uplatňování náhrady škody způsobené vlkem

» více

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.8.2018

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

» více

Nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018

8.6.2018

Dovolujeme si Vás upozornit na nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018 – tzv. Národních dotací (ND):

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

21.09.
Počasí na den 21.09.
11°C / 28°C

22.09.
Počasí na den 22.09.
8°C / 17°C

23.09.
Počasí na den 23.09.
8°C / 18°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A