Agrární komora ČR vyjadřuje ministrovi zemědělství Jiřímu Milkovi svou plnou podporu

11.4.2018

Jak k účasti a vystoupení ministra Milka na sněmu shrnuje Zdeněk Jandejsek, prezident komory: „Oceňujeme, že je momentálně v čele ministerstva člověk, který ze své celoživotní a každodenní praxe ví, o čem jsou reálné problémy zemědělství, potravinářství, ale i lesnictví a venkova. Navíc je tento ministr připraven vyjít řešení problémů zemědělství maximálně vstříc a jednat urychleně bez vedlejších úmyslů a politikaření. Dokladem může být bezodkladné jednání k navýšení národních dotací, jejichž původní alokace byla s úrovní 2 miliard korun nepochopitelně meziročně pouze poloviční. Nalezením rezerv a přesuny v rozpočtu MZe a částečnou pomocí ministerstva financí, se tak nakonec pravděpodobně pro letošní rok podaří zajistit potřebné 4,3 mld. korun pro konkrétní pomoc našim zemědělcům, které dokáží udržet nezbytnou životaschopnost speciálních odvětví.“

Agrární komora se za ministra zemědělství staví také v oblasti řešení celého konceptu práce v rámci podpory pojištění PGRLF, které je základním předpokladem pro řešení konceptu tzv. Pojištění těžko pojistitelných rizik, kde se po dlouhých letech odkladů konečně a zcela konkrétně rozhýbaly práce na jeho vzniku. Úspěchem také je přenastavení metodiky systému kompenzací za sucho roku 2017 a jeho výplat z pohledu škod na úrovni jednotlivých katastrálních území. Konkrétní řešení ministr předkládá a realizuje také v oblasti lesního hospodářství, ať již v případě kůrovcové kalamity, či reakci na těžební plány k řešení přebytků polomového dřeva. Zahájeny byly také práce na analýze opatřeních Programů rozvoje venkova, kde je zbývající prostředky nezbytné zacílit zcela adresně do posílení konkurenceschopnosti českého produkčního zemědělství například přes systémy precizního hospodaření. Nezbytné jsou také razantní opatření státu v tlumení Afrického moru prasat, kde se díky profesionálnímu a včasnému zásahu ministerstva a veterinární správy ve spolupráci s myslivci daří držet nákazu v původním ohnisku.

Agrární komoře se ze strany ministra také dostalo podpory při jednáních s dalšími členy vlády ČR, ať již jde o jednání s Alenou Schillerovou, ministryní financí na téma pozice k Víceletému finančnímu rámci, rozšíření a zjednodušení programu zelené nafty a jejího prodloužení za horizont roku 2018, či zákonu o cenách a posílení zdrojů pro národní podpory. Agrární komora v souladu s MZe také opakovaně jednala s ministerstvem životního prostředí, například na téma racionálního nastavení ochrany proti erozi. Samozřejmě velmi důležitá pak je i vzájemná podpora a součinnost se Zemědělským výborem PSP na prosazování a obhajobě stanovených priorit a navazujících legislativních kroků v Poslanecké sněmovně.

Jak konstatuje prezident Jandejsek: „Zcela zásadní je ocenit také postup ministra zemědělství v jeho evropských aktivitách s maximálně silnou podporou pozice České republiky s prioritami jako je dobrovolné zastropování, řešení vztahů s řetězci, podpora malých a rodinných farem se zvýhodněním plateb na první hektary, ale i obhajobou struktury našeho zemědělství s nezbytnou rolí středních a velkých podniků. Byli jsme zároveň jedna z prvních zemí v EU, která přijala národní pozici ke Sdělení Komise EU k budoucnosti SZP. Ministr pak v souladu s touto pozicí postupuje také při vyjednávání rámce Společné zemědělské politiky EU po roce 2020 na úrovni Rady ministrů, komisaře Phila Hogana, Güntera Oettingera a dalších eurokomisařů, v jednání se svými resortními kolegy, s europoslanci i všemi dalšími partnery s vizí udržení a posílení konkurenceschopného českého zemědělství, zpracovatelského průmyslu, ochrany půdy, ovzduší a vodních zdrojů, zdravé krajiny a životaschopného venkova. Na únorovém jednání zemí Visegradské čtyřky v Bratislavě dokázal s ministryní Gabrielou Matečnou prosadit naše společné národní priority do společného přijatého stanoviska.“ Prezident Jandejsek pak toto hodnocení uzavírá slovy: „Ze všech výše uvedených důvodů Agrární komora vysoce oceňuje dosavadní práci ministra Milka a jménem celé členské základy je přesvědčena, že v něj vložná důvěra je i do budoucna naprosto oprávněná a pomůže rozvoji sektoru.“

Sněm Agrární komory rozhodně podporuje ministra také v jeho činnostech s požadavky na vyšší a vstřícnější výkonnost ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací. Smutným dědictvím předchozích vlád je totiž neúměrný nárůst stavu úředníků, což vedlo k tomu, že se zemědělci někdy spíše než vlastní prací stále více zabývají zbytečnou administrativou, a krom rozmarů počasí se musejí vypořádávat s byrokratickými požadavky a drahou a málo efektivní státní správou. Namísto zlepšování podnikatelského prostředí totiž Ministerstvo zemědělství a resortní organizace kladlo zemědělcům další a nové obstrukce a systémy kontrol, jejichž objem je pro samotné zemědělce a zpracovatele za hranicí únosnosti.

Členové Agrární komory České republiky (rozhodující profesní organizace zemědělců, která v tomto roce slaví 25. let od svého založení zákonem č. 301/1992 Sb.) obhospodařují téměř 1,7 mil. hektarů zemědělské a 1,3 mil. hektarů lesní půdy a jsou sdruženi prostřednictvím 57 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor a 32 členských společenstev.


Ing. Jiří Felčárek
Úřad Agrární komory ČR

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Průzkum zájmu, týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019

25.9.2018

V důsledku změn legislativy týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019, nabízíme uspořádání počítačových kurzů. Tyto by se konaly v učebnách vybavených počítači, tak, aby bylo možné vyzkoušet si praktické příklady práce v LPIS např. dělení DPB, tvorby erozních parcel atd.

» více

Seminář ,Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018"

5.9.2018

7. kolo finanční podpory v PRV a uplatňování náhrady škody způsobené vlkem

» více

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.8.2018

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

10.12.
Počasí na den 10.12.
0°C / 4°C

11.12.
Počasí na den 11.12.
-4°C / 2°C

12.12.
Počasí na den 12.12.
-2°C / 2°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A