Pozvánka na seminář v Libereckém kraji

5.9.2018

Seminář ,Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018"

Datum konání: 19. 09. 2018 od 09:00 hodin do 14:00 hodin
Místo konání: Multimediální sál, Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
Prezence účastníků probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Program:
9:00 - zahájení
9:05 - představení Celostátní sítě pro venkov a jejích činností
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)

9:15 - aktuality a další možnosti využití finanční podpory v Programu rozvoje venkova
ve 2. pololetí 2018 – 1. část
(Ing. Jitka Tvrzníková, akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství)

10:45 - přestávka, coffee break

11:15 - aktuality a další možnosti využití finanční podpory v Programu rozvoje venkova
ve 2. pololetí 2018 – 2. část
(Ing. Jitka Tvrzníková, akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství,
Ing. Petr Dušek, Ministerstvo zemědělství)

12:00 - sdílení zkušeností s hodnocením žádostí o dotaci a jejich nejčastější nedostatky
(Ing. Jolana Rejchrtová, RO SZIF Hradec Králové)

12:20 - obeznámení s novinkami v problematice zadávání veřejných zakázek v rámci Pravidel
Programu rozvoje venkova
(Ing. Jan Kodytek, RO SZIF Hradec Králové)

12:40 - postup při uplatňování náhrady škody způsobené na domestikovaných zvířatech
vlkem (zákon č.115/2000 Sb.)
(Ing. Petr Havlíček, odborný pracovník ochrany přírody-CITES, Krajského úřadu Libereckého kraje)

13:10 - potenciál agrolesnických systémů v podmínkách České republiky
(Ing. Radim Kotrba, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Český spolek pro agrolesnictví,
Asociace soukromého zemědělství ČR, Česká zemědělská univerzita v Praze)

13:50 - diskuse a dotazy od účastníků akce.

REGISTRACE NA SEMINÁŘ do 17. 09. 2018: e-mail: miroslava.starkova@szif.cz
Do e-mailu, prosím, uvádějte vždy: celé jméno, organizaci a kontakt.

Soubory ke stažení

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Seminář ,Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018"

5.9.2018

7. kolo finanční podpory v PRV a uplatňování náhrady škody způsobené vlkem

» více

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.8.2018

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

» více

Nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018

8.6.2018

Dovolujeme si Vás upozornit na nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018 – tzv. Národních dotací (ND):

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

21.09.
Počasí na den 21.09.
11°C / 28°C

22.09.
Počasí na den 22.09.
8°C / 17°C

23.09.
Počasí na den 23.09.
8°C / 18°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A