Průzkum zájmu, týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019

25.9.2018

Vzhledem k tomu, že je třeba zajistit včas příslušné učebny,  potřebuji znát přibližný zájem o tyto kurzy, které by se konaly v období od 22. 10. do konce listopadu 2018.

Prosím o předběžné nahlášení zájmu o kurz a v kterém místě. Na email: pachlova@apic.cz , tel 485 108 040 nebo 774 440 567

Vzhledem k omezené kapacitě jednoho kurzu 12- 20 osob max. se prosím registrujte do 30. 9. 2018

Místa konání kurzů

Frýdlant – Střední škola hospodářská a lesnická

Semilsko - střední škola

Českolipsko

Liberec případně Jablonec

Obsah počítačového kurzu

Hlavní důvody pořádání kurzů :

-              Vrstva eroze v LPIS se zbarvila do červena

-              Od 1. 1. 2019 bude pro výpočet erozní ohroženosti DPB použit jiný postup

-              Nově se zavádějí erozní parcely

Zemědělec se naučí dělit DPB podle erozní ohroženosti na erozní parcely a ty pak zakreslovat do LPIS. Získá informace o uznaných půdoochranných technologiích

 

Redesign vrstvy erozní ohroženosti

 • Stávající stav vrstvy EO v DZES
 • Návrhy provedení redesignu
 • Výhody redesignu
 • Přístup zemědělců k podkladovým vrstvám

Půdoochranné technologie

 • Půdoochranné technologie obecně
 • Uznané půdoochranné technologie pro SEO plochy
 • Uznané půdoochranné technologie pro MEO plochy

Praktické příklady dělení DPB, tvorby erozních parcel a návrhy protierozních opatření

 • Vyhodnocení erozní ohroženosti zvoleného území a návrh protierozních opatření
 • Tvorba vnitřních erozních pozemků v LPIS
 • Tvorba erozních parcel v Protierozní kalkulačce a jejich export do LPIS
 • Optimalizace velikosti půdních bloků

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Průzkum zájmu, týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019

25.9.2018

V důsledku změn legislativy týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019, nabízíme uspořádání počítačových kurzů. Tyto by se konaly v učebnách vybavených počítači, tak, aby bylo možné vyzkoušet si praktické příklady práce v LPIS např. dělení DPB, tvorby erozních parcel atd.

» více

Seminář ,Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018"

5.9.2018

7. kolo finanční podpory v PRV a uplatňování náhrady škody způsobené vlkem

» více

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.8.2018

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

21.10.
Počasí na den 21.10.
2°C / 12°C

22.10.
Počasí na den 22.10.
2°C / 13°C

23.10.
Počasí na den 23.10.
5°C / 10°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A