Setkání zemědělců a potravinářů se senátorem a poslanci za Liberecký kraj

1.10.2018

Regionální agrární rada Libereckého kraje pozvala senátory a poslance za Liberecký kraj na pondělí 1.října do restaurace Rohanka zámku Sychrov ke společnému jednání se zástupci zemědělských a potravinářských podniků. Tématem setkání byl návrh Evropské komise k podobě Společné zemědělské politiky po roce 2020 představený v červnu letošního roku a získání informací a názorů k tomuto dokumentu od našich volených zástupců v Parlamentu ČR.

Jednání se kromě senátora Jiřího Voseckého a poslanců Davida Pražáka, Petra Pávka a Jiřího Bláhy zúčastnil člen rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova Jiří Löfflemann.

V současnosti se nejvíce diskutuje o rozpočtu pro zemědělství po roce 2020, respektive tzv. víceletém finančním rámci, zastropování plateb na zemědělský podnik či o nové definici tzv. skutečného zemědělce. To bylo také hlavním tématem zhruba dvouhodinového setkání. Účastníci se v závěru dohodli na dalším setkání s předložením konkrétních návrhů se kterými budou naši zákonodárci schopni dále pracovat.

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Průzkum zájmu, týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019

25.9.2018

V důsledku změn legislativy týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019, nabízíme uspořádání počítačových kurzů. Tyto by se konaly v učebnách vybavených počítači, tak, aby bylo možné vyzkoušet si praktické příklady práce v LPIS např. dělení DPB, tvorby erozních parcel atd.

» více

Seminář ,Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018"

5.9.2018

7. kolo finanční podpory v PRV a uplatňování náhrady škody způsobené vlkem

» více

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.8.2018

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

21.10.
Počasí na den 21.10.
2°C / 12°C

22.10.
Počasí na den 22.10.
2°C / 13°C

23.10.
Počasí na den 23.10.
5°C / 10°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A