OHLÁŠENÍ VYŠŠÍ MOCI V RÁMCI OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE) 2018 – UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UZNÁNÍ OVM V PODOPATŘENÍ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU

29.10.2018

U podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy:

1) není nutné podávat OVM pro suchostojné krávy v případě, že tato kráva porodila tele/mrtvé tele/zmetala (o této události musí být dle § 35 vyhlášky č. 136/2004 Sb., záznam v IZR) v období od 1. července do 30. listopadu roku podání žádosti (dále jen retenční období) a současně měla, v období 60 dní před ukončením březosti, neomezený přístup do výběhu nepřetržitě po dobu minimálně 30 dní. Toto platí i v případě, že po splnění výše uvedených podmínek došlo k úhynu/nucené porážce dané krávy;

2) je OVM bezpředmětná v případě, že k dané události (předčasný porod, zmetání, úhyn, nucená porážka) dojde:  a) před začátkem retenčního období (před 1. červnem roku podání žádosti);  b) po konci retenčního období (od 1. prosince roku podání žádosti);  c) v rámci retenčního období, avšak v období více jak 60-ti dní před 268. dnem březosti (stanoven jako první den pro tzv. „normální porod“).

Celá tisková zpráva ke stažení ZDE

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Průzkum zájmu, týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019

25.9.2018

V důsledku změn legislativy týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019, nabízíme uspořádání počítačových kurzů. Tyto by se konaly v učebnách vybavených počítači, tak, aby bylo možné vyzkoušet si praktické příklady práce v LPIS např. dělení DPB, tvorby erozních parcel atd.

» více

Seminář ,Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018"

5.9.2018

7. kolo finanční podpory v PRV a uplatňování náhrady škody způsobené vlkem

» více

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.8.2018

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

21.11.
Počasí na den 21.11.
0°C / 3°C

22.11.
Počasí na den 22.11.
0°C / 3°C

23.11.
Počasí na den 23.11.
1°C / 4°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A