1. Hospodáři v krajině jednali u kulatého stolu

11.3.2019

Dne 6. 3. 2019 se sešli v sídle ČMMJ zástupci svazů a dalších spolků zastupujících hospodáře v krajině - Českomoravská myslivecká jednota, Český rybářský svaz, Moravský rybářský svaz, Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz, Mezinárodní asociace pro sokolnictví, Agrární komora ČR a Česká lesnická společnost.

Hlavním bodem jednání byl aktuální stav legislativních prací týkajících se novely zákona o ochraně přírody a krajiny ve vztahu k nepůvodním invazivním druhům (NID). Tyto změny se týkají i včelařství. Sršeň asijská je NID, který se dostal do Francie a postupuje do dalších zemí EU. Je nebezpečná nejen pro naši včelu medonosnou, která se jí neumí bránit, ale také pro člověka. Jde o útočnou a dravou sršeň, která se specializuje na lov včel. Sršeň asijská je na unijním seznamu NID a podle posledních zpráv se dostala již do sousedního Německa. Odhad, kdy se dostane do západních částí ČR, je do 4 let. Unijní seznam NID platí pro všechny země EU. Dalším NID je akát, nektarodárná dřevina, která má nesporný hospodářský význam nejen pro včely, ale také pro svou kvalitu dřeva v nábytkářství, na stavbu plotů nebo ve stavebnictví, a má schopnost zpevňovat nestabilní svahy. Tato dřevina na unijním seznamu není. Akát nechceme ani na národním seznamu NID. Je pro nás nepřijatelné, aby byl jeho výskyt nepřiměřeně regulován, nebo regulován jen proto, že je na nějakém seznamu. Tématem pro rybáře a myslivce byly také vzrůstající škody způsobené zvláště chráněnými živočichy jako je vydra říční, bobr evropský, vlk obecný a čáp černý.

Jednání se zúčastnil náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Veselý, který zdůraznil početní sílu hospodářů v krajině (je nás více než 750 tisíc členů) a z toho vyplývající vliv na rozhodování o tom, jakým směrem se má vývoj přírody a krajiny v ČR ubírat. Této síly je třeba náležitě využít. Prezentaci legislativy v této oblasti přednesl Ing. Martin Veselý, garant MZe.

Každý ze zástupců přítomných svazů se vyjádřil k navrhované novele zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, případně seznámil přítomné s jinými problémy ve svém oboru. Byly diskutovány i další společná témata – sucho, chemizace v přírodě.

Výsledkem jednání bylo schválení společného memoranda adresovaného Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR, Vládě ČR a příslušným ministerstvům. Jeho obsahem byl zejména požadavek nepřipustit zavedení tzv. národního seznamu invazivních nepůvodních druhů a mimo jiné i požadavek Českého svazu včelařů na stanovení jednotných jasných pravidel pro povolování umístění včelínů v územích se zvýšeným zájmem ochrany přírody (např. národní parky, CHKO, EVL, ptačí oblasti apod.).

Mgr. Jarmila Machová

http://www.vcelarstvi.cz/aktuality/hospodari-v-krajine-jednali-u-kulateho-stolu/

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Zrušení semináře

10.5.2019

Implementace GDPR v agrárním sektoru

» více

Nabídka sena

4.3.2019

Nabídka na prodej sena - volně ložené

» více

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2019

1.3.2019

Směnný kurz pro rok 2019, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

23.05.
Počasí na den 23.05.
8°C / 18°C

24.05.
Počasí na den 24.05.
10°C / 20°C

25.05.
Počasí na den 25.05.
10°C / 20°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A