Nejnovější články na APIC.cz

Soutěž Česká biopotravina roku jde do finále

9.8.2005, Agronavigátor

Soutěž o Českou biopotravinu roku vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s PRO-BIO svazem ekologických zemědělců. Přihlásit nový výrobek do soutěže je prestižní záležitostí pro všechny české výrobce biopotravin, jelikož jim nabízí jedinečnou marketingovou příležitost, jak své výrobky zviditelnit. „Titul Česká biopotravina roku rozhodně výrazně prospěl prodeji našeho bio uheráku“, říká loňský držitel titulu, pan Josef Sklenář z Jihlavy.

» více


Letošní září bude poprvé patřit ekologickým zemědělcům a biopotravinám

9.8.2005, Agronavigátor

Během celého září se mohou lidé těšit mimo jiné na ochutnávky potravin či biojarmarky, biodožínky, spotřebitelské soutěže a podobně. Již dnes je v provozu internetová stránka Měsíce biopotravin na adrese http://www.mesicbiopotravin.cz. Na ní je k dispozici kompletní seznam všech dosud známých akcí, které v rámci Měsíce biopotravin proběhnou, informace o ekologickém zemědělství i biopotravinách, adresy prodejen těchto potravin či ekofarem.

» více


Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 28. 7. 2005

9.8.2005, Agronavigátor

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje spotřebitele před nakupováním hub od prodejců, kteří nemají platné osvědčení o jejich znalosti

» více


Hledáme svazy, organizace a další subjekty , které se zabývají pěstováním a zpracováním konopí setého - Cannabis sativa - L.

9.8.2005, Agronavigátor

Konopářský svaz České republiky je nevládní, zájmovou  organizací, která sdružuje  konopáře, tj. pěstitele, prvozpracovatele a zpracovatele technického konopí, výrobce a další organizace, výzkumné ústavy, vysoké a odborné školy, uživatele, přátele a další instituce  a sdružení, zaměřené na průmyslovou a energetickou  rostlinu  Cannabis sativa L. - konopí seté.

» více


Mozaika ze světa genetických technologií

9.8.2005, Agronavigátor

První průzkum názorů v EU-25 na životní prostředí

Eurobarometr 217, který se zabýval názory občanů EU na životní prostředí,

» více


Směrnice EU týkající se nosnic

9.8.2005, Agronavigátor

Nedávno byly zveřejněny dvě studie týkající se socio-ekonomického dopadu směrnice. Jedna studie uvádí, že zákaz tradičních klecí zvýší produkční náklady na vejce o 12 % po přechodu na podlahový systém a o 20 % po přechodu na volný výběhový systém.

» více


Určení kompetencí v oblasti rybářství v národních parcích

9.8.2005, Agronavigátor

V případě určování kompetence orgánu ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí, správy národních parků) v oblasti rybářství v národních parcích se postupuje podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), nikoli dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

» více


Lidé mohou volit Strom roku 2005

9.8.2005, Agronavigátor

Buk, dub, lípa, ale i jiné stromy, můžete přihlásit do soutěže Strom roku 2005 ...

» vícePrudký vzestup nákladů EU na intervenční nákupy obilovin

9.8.2005, Agronavigátor

V letošním tržním roce by EU měla vynaložit téměř 500 mil. EUR na intervenční operace v odvětví obilovin. Podle údajů Evropské komise to představuje čtyřnásobnou sumu proti původnímu rozpočtu.

» více

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Průzkum zájmu, týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019

25.9.2018

V důsledku změn legislativy týkající se erozní ohroženosti a jejich uplatňování – DZES 5 od 1. 1. 2019, nabízíme uspořádání počítačových kurzů. Tyto by se konaly v učebnách vybavených počítači, tak, aby bylo možné vyzkoušet si praktické příklady práce v LPIS např. dělení DPB, tvorby erozních parcel atd.

» více

Seminář ,Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018"

5.9.2018

7. kolo finanční podpory v PRV a uplatňování náhrady škody způsobené vlkem

» více

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.8.2018

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

19.10.
Počasí na den 19.10.
6°C / 16°C

20.10.
Počasí na den 20.10.
5°C / 14°C

21.10.
Počasí na den 21.10.
2°C / 12°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A