Nejnovější články na APIC.cz

Informace chovatelům

30.8.2004, Robert Erlebach

Cenový vývoj a názory. Poskytnuto CENTROODBYTem - národním odbytovým družstvem. Zajímavé.

» více


Na světě jsou další návrhy novelizace vyhlášek

6.8.2004, redakce APIC

Novelizace vyhlášek a vládních nařízení se přímo dotýkají zemědělských a potravinářských subjektů a je třeba se s nimi dopředu seznámit.

» více


ZELENÁ NAFTA - dohoda mezi celní správou a MZe ČR

20.7.2004, redakce APIC

Důležité . Byla uskutečněna dohoda mezi celní správou a MZe ČR v administraci zelené nafty

» více


Jak mají být zprávně označována hospodářská zvířata ???

13.7.2004, redakce APIC

Krajská veterinární správa Liberec upozorňuje, že do konce roku musí být hospodářská zvířata označena dle standardů EU.

» více


Novela nařízení vlády k přechodnému období potravinářských podniků v rámci přistoupení ke standardům EU

8.7.2004, redakce APIC

V našem kraji některé potravinářské podniky požádaly o tzv. přechodné období pro aplikaci standardů EU

» více


Příjem žádostí z Horizontálního plánu rozvoje na opatření 3.4.2. Založení porostů rychlerostoucích bylin určených k energetickému využití

28.6.2004, redakce APIC

Vládní nařízení k Opatření 3.4.2. Založení porostů rychlerostoucích bylin určených k energetickému využití, právě vyšlo a je k dispozici jak na Okresní agrární komoře Jablonec nad Nisou, liberec tak i na ZA - PÚ Liberec

» více


Specální nájemní smlouvy uzavírané mezi nájemci zemědělské půdy ( žadateli o opatření z HRDP) a PF ČR.

16.6.2004, redakce APIC

Na základě podaných žádostí na opatření HRDP, mohou nájemci zemědělské půdy, kterou mají pranajatou od PF ČR s ním uzavřít speciální nájemní smlouvu, která zaručuje dodržení závazků o pětiletém plnění uzavřených opatření.

» více


HRDP - Dotační titul - Zalesňování

16.6.2004, redakce APIC

Jedno z opatření z Horizontálního plánu rozvoje venkoéva a multifunkčního zemědělství, je dotační titul ZALESŇOVÁNÍ. Přinášíme vám podrobné podmínky tohoto titulu Nařízením vlády ČR číslo 308/2004 Sb. ze dne 24.5.2004

» více


Uzavírání dodatků nájemních smluv mezi nájemci a Pozemkovým fondem ČR

4.6.2004, redakce APIC

Ministerstvo zemědělství a Pozemkový fond ČR uzavřeli dohodu o uzavírání dodatků nájemních smluv mezi nájemci a Pozemkovým fondem ČR na základě přihlášení se k dotačním titulům HRDP - agroenviromnetální opatření.

» více


HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova

26.5.2004, redakce APIC

Priority Horizontálního plánu rozvoje venkova „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů” bude dosaženo následujícími opatřeními, která jsou zpracována s odvoláním na příslušné kapitoly a články Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999: Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Agro-environmentální opatření, Lesnictví, Zakládání skupin výrobců a Technická pomoc.

» více

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Odstávka Portálu farmáře a www.szif.cz 21. 6. 2019 od 19:00 do pondělí 24. 6. 2019 do 6:00.

13.6.2019

Z důvodu plánované údržby informačního systému SZIF budou v termínu od pátku 21. 6. 2019 od 19:00 do pondělí 24. 6. 2019 do 6:00 nedostupné Portál farmáře SZIF a www.szif.cz.

» více

Páté číslo "Zpráv z Ministerstva zemědělství" v tomto roce

31.5.2019

Témata jako "Zákaz dvojí kvality", "Racionálně o řepce" a další v novém vydání Zpráv

» více

Zrušení semináře

10.5.2019

Implementace GDPR v agrárním sektoru

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

24.08.
Počasí na den 24.08.
15°C / 28°C

25.08.
Počasí na den 25.08.
16°C / 30°C

26.08.
Počasí na den 26.08.
16°C / 30°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A