Hnojení sladovnického ječmene

24.4.2006

Při pěstování sladovnického ječmene je hlavním cílem zajištění požadované kvality. Pokud není dosaženo minimální kvality, je zpravidla sladařský ječmen neprodejný. Zásady správného hnojení sladovnického ječmene uvádějí němečtí odborníci v následujícím článku. Zvláště důležitou roli hraje v této souvislosti hnojení dusíkem. Otázka optimálního hnojení dusíkem na lehkých půdách a v mnoha případech na zavlažovaných stanovištích v Dolním Sasku byla zkoumána v četných pokusech. Nejvyššího výnosu zrna bylo dosaženo při dávce dusíku přibližně 120 kg . ha–1. U sladovnického ječmene však nesmí obsah surového proteinu překročit 11,5 %. V pokusech byla tato mezní hodnota spolehlivě dodržena až do výše N-hnojení 80–100 kg . ha–1 (popř. při množství dusíku včetně Nmin 100–120 kg . ha–1). Pokud se hnojilo více než 100 kg N . ha–1, byla mezní hodnota pro obsah surového proteinu v mnoha případech překročena. Z tohoto důvodu by mělo hnojení dusíkem činit maximálně 100 kg . ha–1 (popř. množství dusíku včetně Nmin maximálně 120 kg . ha–1). Při vyšším množství dusíku sice bylo v mnoha případech při vyšším výnosu požadované hodnoty pro obsah surového proteinu dosaženo, riziko příliš vysokého obsahu bílkovin však výrazně stouplo. Tato výše hnojení měla pozitivní vliv také na další významné kvalitativní znaky. Pokud je zásobení půd dusíkem vyšší, ať už na základě posklizňových zbytků předplodiny, pěstování meziplodiny nebo dlouholetého organického hnojení, musí být toto množství dusíku dále redukováno. V letošním roce je potřeba pamatovat také na to, že ve srovnání s pokusnými roky je hodnota Nmin v půdě o něco vyšší, takže úspěch může často zajistit hnojení ve výši ca 80–90 kg N . ha–1. Aby bylo hnojení účinné a aby byl dodaný dusík využit rostlinami, je rozhodující dostatečné zásobení rostlin vodou. To je rovněž důležitý faktor pro úspěšnou produkci sladovnického ječmene. http://www.bezirksstellen.lwk-hannover.de/index.cfm/portal/pflanze/nav/341/article/6895.html

Novinky

Webinář "ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi"

14.6.2021

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi

» více

Webinář - Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

10.6.2021

Cílem webináře je seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů a také Programu rozvoje venkova.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.06.
Počasí na den 24.06.
16°C / 26°C

25.06.
Počasí na den 25.06.
14°C / 23°C

26.06.
Počasí na den 26.06.
14°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A