Společná zemědělská politika

Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 4

25.9.2023, Redakce APIC

Souhlasná stanoviska, povolení a výjimky vydávané orgány ochrany přírody Při zakládání agrolesnických systémů v souladu nařízením vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví (dále „NV“), potřebuje žadatel ve specifických případech k žádosti o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému podávané do 30. 11. doložit: souhlasné stanovisko se zakládáním agrolesnických systémech v lokalitách soustavy Natura 2000 (§ 6 odst. 4, písm. d) a e)), povolení pro výsadbu nepůvodního druhu nebo křížence (§ 6 odst. 5 písm. a)) nebo výjimku ze zákazů ve zvláště chráněných územích (§ 6 odst. 5 písm. b)).

» více


2. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

6.9.2023, Redakce APIC

Dne 1. 9. 2023 schválil ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 2. kolo příjmu žádostí.

» více


Více než 8 miliard korun získají zemědělci na investice do svých podniků, zpracování produktů nebo na inovace. Začíná 1. kolo příjmu žádostí

23.8.2023, Redakce APIC

Od 22. 8. 2023 se mohou zemědělci a potravináři začít hlásit o příspěvky z 1. kola příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské politiky 2023–2027 (SZP). Připraveno je pro ně téměř 8,3 miliardy korun. Příjem žádostí skončí 12. září letošního roku. Novinkou jsou dotace na drony.

» více


Informační brožury k opatření Ekologické zemědělství

22.8.2023, Redakce APIC

Informační materiály seznamují zemědělce i širší zemědělskou veřejnost se základními podmínkami a způsoby podporovaného hospodaření podle druhu kultury.

» více


Začíná 1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

21.8.2023, Redakce APIC

Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí, které začíná 22. srpna.

» více


Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 3

14.8.2023, Redakce APIC

Sadební materiál ovocných dřevin - výjimka z pravidel ekologického zemědělství.

» více


Informace pro žadatele o možnosti evidence habitatových stromů

11.8.2023, Redakce APIC

Informace pro žadatele o možnosti evidence habitatových stromů v rámci intervence 29.70 Lesnicko-environmentální platby, podopatření Zachování habitatových stromů pro rok 2024.

» více


Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 2

4.8.2023, Redakce APIC

Sadební materiál ovocných dřevin, přemístění z členských států EU.

» více


Příručka pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (verze 1.2)

19.7.2023, Redakce APIC

Dne 17. 07. 2023 nabyla účinnosti nová verze č. 1.2 Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027. Červeně jsou v ní vyznačena doplnění oproti Příručce verze 1.

» více


DOTACE NA VČELAŘSKÁ OPATŘENÍ V ROCE 2023 – ROZHODNÉ OBDOBÍ 1. 1. AŽ 31. 7. 2023

17.7.2023, Redakce APIC

Podle § 12 nařízení vlády č. 53/2023 Sb., zveřejňuje SZIF celkovou výši dotací účelově určených na provádění opatření v odvětví včelařství v rozhodném období vymezeném od 1. 1. do 31. 7. 2023. Tato opatření jako podpora v odvětví produktů včelařství v rámci Strategického plánu SZP 2023 až 2027 podle čl. 55 nařízení (EU) 2021/2115 jsou spolufinancována EU z prostředků zemědělského rozpočtového roku 2023. V souladu s přílohou X nařízení (EU) 2021/2115 činí příspěvek Unie na rozpočtový rok 2023 částku 2 121 528 EUR. Celková částka vyčleněných finančních prostředků se odvíjí od možností spolufinancování ze strany státního rozpočtu ČR. Ve schváleném SP SZP 2023 - 2027 deklarovala ČR maximální spoluúčast z národních zdrojů ve výši příspěvku EU.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 9. 2023 - XVIII. ročník Svatováclavský nákupní trh ovcí a koz

18.9.2023

Akce s doprovodným programem probíhá od 9:00 na kozí farmě v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

27.09.
Počasí na den 27.09.
10°C / 25°C

28.09.
Počasí na den 28.09.
11°C / 24°C

29.09.
Počasí na den 29.09.
12°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A