Nejnovější články na APIC.cz

Uzavření provozovny - Koláčkárna u Salvátora

26.9.2023, Redakce APIC

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (#SZPI) provedla úřední kontrolu v provozovně Koláčkárna U SALVÁTORA, Zdislavy z Lemberka 335, 471 25 Jablonné v Podještědí. Naši inspektoři uvnitř provozovny zjistili zanedbaný úklid, výskyt myšího trusu.

» více


Reakce MZe na kontrolní závěry NKÚ

25.9.2023, Redakce APIC

Ministerstvo zemědělství (MZe) se ohrazuje proti závěrům kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu týkající se státních příspěvkových organizací a jejich provozu v letech 2019 až 2021. Podřízená organizace, Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), nakládala s prostředky vždy transparentně.

» více


Potravinářská inspekce zakázala 130 kg zelených čajů z Vietnamu s koktejlem až šesti pesticidů

25.9.2023, Redakce APIC

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných kontrol potravin z dovozu zjistila pět nevyhovujících šarží zelených čajů původem z Vietnamu o celkové hmotnosti 130 kg. Důvodem je nadlimitní přítomnost až šesti pesticidních látek v jednotlivých vzorcích.

» více


Systém AMS - VIDEOPREZENTACE

25.9.2023, Redakce APIC

Aktuální informace k 21. 9. 2023

» více


Metodický list k provádění opatření agrolesnictví č. 4

25.9.2023, Redakce APIC

Souhlasná stanoviska, povolení a výjimky vydávané orgány ochrany přírody Při zakládání agrolesnických systémů v souladu nařízením vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví (dále „NV“), potřebuje žadatel ve specifických případech k žádosti o poskytnutí dotace na založení agrolesnického systému podávané do 30. 11. doložit: souhlasné stanovisko se zakládáním agrolesnických systémech v lokalitách soustavy Natura 2000 (§ 6 odst. 4, písm. d) a e)), povolení pro výsadbu nepůvodního druhu nebo křížence (§ 6 odst. 5 písm. a)) nebo výjimku ze zákazů ve zvláště chráněných územích (§ 6 odst. 5 písm. b)).

» více


Zpráva o činnosti systému RASFF v České republice za rok 2022

22.9.2023, Redakce APIC

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal výroční zprávu o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2022.

» více


Agrární komora České republiky oslavila třicet let

22.9.2023, Redakce APIC

Stovky lidí se zúčastnily oslavy třiceti let od založení Agrární komory České republiky, která se konala ve čtvrtek 21. září 2023 v pražském Obecním domě. Pozvání přijali předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, ministr zemědělství Marek Výborný či zástupci organizací sdružujících zemědělce v Maďarsku, Polsku a na Slovensku a další významní hosté ze státního i soukromého sektoru. Při příležitosti tohoto významného jubilea Agrární komora ČR předala ocenění v podobě pamětní medaile svým více než 120 zasloužilým spolupracovníkům a partnerům.

» více


Dozor SVS v restauracích a jídelnách: závada letos v každé dvanácté provozovně

22.9.2023, Redakce APIC

Již řadu let inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provádějí také dozor nad hygienou a skladováním surovin živočišného původu v provozovnách veřejného stravování. V prvním pololetí letošního roku provedli v restauracích či jídelnách více než 1300 kontrol. Nějakou závadu zjistili ve 113 případech, tedy zhruba u každé dvanácté kontroly. Výše uložených pokut v prvních šesti měsících roku přesahuje půl milionu korun.

» více


ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu

22.9.2023, Redakce APIC

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 22. září na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů na hektar při aplikaci do nor.

» více


Dotazník k problematice pěstování luskovino-obilných směsek

22.9.2023, redakce APIC

Vážení zemědělci, dovolujeme si Vám předložit relativně obsáhlý dotazník a požádat Vás o jeho vyplnění. Dotazník se vztahuje k problematice pěstování luskovino-obilných směsek a diverzifikace porostů zemědělských plodin na orné půdě v širším kontextu.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 9. 2023 - XVIII. ročník Svatováclavský nákupní trh ovcí a koz

18.9.2023

Akce s doprovodným programem probíhá od 9:00 na kozí farmě v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.09.
Počasí na den 24.09.
9°C / 18°C

25.09.
Počasí na den 25.09.
9°C / 21°C

26.09.
Počasí na den 26.09.
10°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A