Zprávy

Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace

27.3.2023, Redakce APIC

Aktuality k nákazové situaci 27. 3. 2023

» více


Situace u výskytu původce nákazy včel varroázy se v ČR meziročně zhoršila

27.3.2023, Redakce APIC

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroázy vyplývá, že se meziročně zvýšil výskyt původce této nákazy, roztoče Varroa destructor. Druhým rokem po sobě se snížil podíl stanovišť zcela bez přítomnosti roztočů. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů nad tři naopak vzrostl. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje včelaře, že na stanovištích s nálezem vyšším než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo, mají v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 povinnost nejpozději do 15. dubna provést léčebné ošetření všech včelstev na daném stanovišti.

» více


Odebrání více než 20 koček z množírny v centru Liberce

23.3.2023, Redakce APIC

Inspektoři Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj (KVS) při opakovaných kontrolách v uplynulých týdnech odhalili v bytě v centru Liberce množírnu koček. V naprosto nevyhovujících podmínkách se zde nacházelo 23 koček různého stáří a pohlaví.

» více


Evropská občanská iniciativa

21.3.2023, Redakce APIC

Máte konkrétní nápady, jak zlepšit EU? Evropská občanská iniciativa je nástroj, který zavedla Lisabonská smlouva a jehož prostřednictvím lze požádat Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy nebo jiná opatření v oblastech, které spadají do její působnosti.

» více


Komentář AK ČR o vzniku meziresortní pracovní skupiny k cenám potravin

10.3.2023, Redakce APIC

Komentář prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležala k vytvoření meziresortní pracovní skupiny pod vedením Ministerstva zemědělství, která se má zabývat cenovým vývojem potravin na domácím trhu. Více informací najdete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství

» více


Přehled okresů s kalamitním přemnožením hraboše polního

9.3.2023, Redakce APIC

Přehled okresů, kde bylo od ledna 2023 v rámci monitoringu výskytu škodlivých organismů prováděného inspektory ÚKZÚZ zjištěno kalamitní přemnožení hraboše polního (aktualizováno 1x týdně).

» více


Záchrana stáda skotu v Libereckém kraji

8.3.2023, Redakce APIC

Inspektoři Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj (KVS) dořešili případ zanedbané péče o pastevně chované stádo skotu v okrese Jablonec nad Nisou, kterým se intenzivně zabývali od druhé poloviny února. O stádo 24 kusů krav a jalovic masných plemen se chovatel dlouhodobě nestaral. Ve spolupráci s obcí s rozšířenou působností se podařilo zvířata odebrat a umístit do náhradní péče.

» více


SVS ruší mimořádná veterinární opatření omezující venkovní chov drůbeže

3.3.2023, Redakce APIC

Státní veterinární správa (SVS) od zítřka 3. 3. 2023 ruší mimořádná veterinární opatření z poloviny loňského prosince zakazující chov drůbeže ve venkovních prostorech v souvislosti s šířením vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Důvodem ukončení opatření je zlepšení nákazové situace v ČR i zahraničí. Přesto SVS vyzývá chovatele, aby nadále dodržovali pravidla biologické bezpečnosti v chovech, zejména minimalizovali kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky.

» více


Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 dozná dvě změny ve vyšetřování skotu

1.3.2023, Redakce APIC

Změny ve vyšetřování skotu na základě Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 (dále Metodika) se týkají dvou nákaz – infekční bovinní rinotracheitidy (IBR) a bovinní virové diarrhoey (BVD). První je pozměněné schéma vyšetření v zařízeních prostých IBR pro udržení statusu prosté této nákazy. Změna vyšetření u BVD umožňuje odebírat vzorky i od zvířat mimo věkovou kategorii 8-24 měsíců.

» více


20. Agrární ples ve slavnostní atmosféře

21.2.2023, Redakce APIC

Agrární komora České republiky uspořádala po dvouleté odmlce dne 27. ledna 2023 ve spolupráci se svými partnery jubilejní 20. Agrární ples, který se tradičně konal v reprezentativních prostorách Paláce Žofín v Praze. Toto významné společenské setkání se uskutečnilo za vysokého zájmu hostů, kteří si v příjemné a přátelské atmosféře užili pestrý program, bohaté občerstvení i zajímavou tombolu.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Semináře Jednotná žádost 2023 Liberecký kraj

20.3.2023

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na tituly administrované v rámci Jednotné žádosti.

» více

Nabídka odběru pivovarského mláta za odvoz

6.3.2023

Pivovarské mláto za odvoz Maloskalský pivovar, Malá Skála

» více

5. - 7. 4. 2023 - Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou

22.2.2023

Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou, 5. - 7. dubna 2023, 9.00-18.00, Mírové náměstí

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

28.03.
Počasí na den 28.03.
-2°C / 4°C

29.03.
Počasí na den 29.03.
3°C / 7°C

30.03.
Počasí na den 30.03.
5°C / 13°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A