Změny normy pro elektrické ohradníky

23.3.2008

ČSCHMS od prvopočátku tuto problematiku velmi intenzivně sleduje a aktivně se zapojuje do diskuze. Od samého prvopočátku na všech úrovních vyjadřujeme ostrý nesouhlas s přijetím této normy.

Tento náš nesouhlas také podpořilo i Ministerstvo zemědělství a prostřednictvím ČNI (Český normalizační institut) bylo v rámci jednání CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) presentováno. Jelikož však stejného názoru jako má ČR je jen hrstka evropských zemí, stalo se, že norma byla přijata. Jiskřičku naděje vzkřísil protest Velké Británie díky němuž se podařilo v loňském roce tuto, v té době již uzavřenou diskuzi, znovu otevřít. Pouze Velká Británie, Česká republika, Švýcarsko, Rakousko a Irsko patřily k zemím, které upozorňovali na to, že změna nemá vědecké opodstatnění a že chybí jednoznačné argumenty, které by podporovaly tvrzení, že změna přispěje k vyšší bezpečnosti. Společným postupem chtěli dosáhnout toho, aby zavedení této normy bylo zrušeno a norma nebyla přijata. Zpočátku jednání organizace CENELEC, v jejíž kompetenci tyto otázky jsou, se zdálo, že postoj ostatních zemí je zcela nekompromisní a že trvají na okamžité ratifikaci s tím, že do budoucna může dojít k dílčím úpravám. Cílem protestu bylo docílit toho, aby zavedení normy bylo zcela zmraženo do doby, než bude vypracována korektní vědecká studie potvrzující pozitivní dopad na bezpečnost. To se bohužel nepodařilo, dílčí úspěch to však mělo. Podařilo se alespoň docílit toho, že konečné datum přijetí a platnosti se posunulo o jeden rok na datum 1.9.2010. Naší snahou bylo rovněž dosáhnout toho, aby Česká republika mohla v našich národních normách uplatnit výjimku. To nám však také nebylo umožněno a musíme tak převzít evropské normy do soustavy ČSN bez jakýchkoliv úprav.

Co budou změny znamenat v praxi? Pokud v průběhu tohoto období nedojde k žádné další úpravě, budou se moci prodávat výhradně ohradníky s výkonem nepřesahujícím 5 Joulů. Dle informací Českého normalizačního institutu se však nebudou starší, výkonnější typy dokonce ani moci používat a bude nutné nahradit je novými typy. Zástupce Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů nám zase sdělil opačný názor a to, že se sice asi nebudou moci prodávat, ale nikdo nebude kontrolovat jestli se výkonnější zdroje v praxi používají i nadále. Na jednání skupiny CENELEC bylo také domluveno, že bude ustanovena pracovní skupina, která se pokusí připravit zcela novou normu pro moderní elektronické ohradníky s výkonem nad 5 Joulů. Z toho je patrné, že ani vykonnější varianty ohradníků nejsou defitivně určeny k zániku.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, snažíme se celou situaci mapovat a aktivně vstupovat do jednání. Celá problematika je však velmi zamotaná, názory jsou často velmi protichůdn&

Novinky

Webinář "ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi"

14.6.2021

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi

» více

Webinář - Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

10.6.2021

Cílem webináře je seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů a také Programu rozvoje venkova.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.06.
Počasí na den 24.06.
16°C / 26°C

25.06.
Počasí na den 25.06.
14°C / 23°C

26.06.
Počasí na den 26.06.
14°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A