PETICE

18.1.2019

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky a Poslaneckou sněmovnu ČR, aby zajistila rovné podmínky českých zemědělců vůči ostatním zemědělským subjektům v Evropské Unii v rámci realizace Společné zemědělské politiky po roce 2020. Rovné podmínky mezi zemědělci v EU mohou být nastoleny pouze tehdy, pokud se nebudou uplatňovat principy znevýhodňující farmy a podniky dle velikostních charakteristik, jako jsou například „degresivita“, nebo „zastropování“ podpor Evropské Unie. České zemědělství, v důsledku dědictví předlistopadového politického vývoje, vykazuje v průměru nejvyšší hodnoty velikosti farem, což by mělo v budoucnu vyústit v dramatické krácení Přímých plateb a některých podpor Rozvoje venkova v ČR, oproti ostatním konkurentům v EU. Žádáme tímto vládu České republiky a Poslaneckou sněmovnu ČR, aby zajistily, že výše uvedené nástroje nebudou napříč EU v rámci reformované Společné zemědělské politiky po roce 2020 implementovány na povinné bázi, ale bude na zvážení každého členského státu, zda takové principy bude či nebude chtít uplatňovat.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Ing Martin Pýcha – předseda Zemědělského svazu ČR

Ing. Jaromír Řezáč – statutární místopředseda Zemědělského svazu ČR

Ing. Jaroslav Švec – místopředseda Zemědělského svazu ČR

Ing. František Trnka - místopředseda Zemědělského svazu ČR

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná § 5 odst. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

________________________________________________________________

Podpisový arch petice za rovné podmínky při reformě SZP po roce 2020 je ke stažení zde.

Prosíme vás o sbírání podpisů mezi zaměstnanci, rodinnými příslušníky dodavateli a podobně.

Podepsané archy zaslílejte poštou na adresu ZETKA Strážník a.s., Studenec 332, 512 33 Studenec).

Soubory ke stažení

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

13. – 14. 10. 2021 Jizerský dřevorubec

1.10.2021

Žáci lesnických škol soutěží v práci s motorovou pilou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

28.11.
Počasí na den 28.11.
-1°C / 3°C

29.11.
Počasí na den 29.11.
-3°C / 1°C

30.11.
Počasí na den 30.11.
-4°C / 2°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A