Změny normy pro elektrické ohradníky

23.3.2008

ČSCHMS od prvopočátku tuto problematiku velmi intenzivně sleduje a aktivně se zapojuje do diskuze. Od samého prvopočátku na všech úrovních vyjadřujeme ostrý nesouhlas s přijetím této normy.

Tento náš nesouhlas také podpořilo i Ministerstvo zemědělství a prostřednictvím ČNI (Český normalizační institut) bylo v rámci jednání CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) presentováno. Jelikož však stejného názoru jako má ČR je jen hrstka evropských zemí, stalo se, že norma byla přijata. Jiskřičku naděje vzkřísil protest Velké Británie díky němuž se podařilo v loňském roce tuto, v té době již uzavřenou diskuzi, znovu otevřít. Pouze Velká Británie, Česká republika, Švýcarsko, Rakousko a Irsko patřily k zemím, které upozorňovali na to, že změna nemá vědecké opodstatnění a že chybí jednoznačné argumenty, které by podporovaly tvrzení, že změna přispěje k vyšší bezpečnosti. Společným postupem chtěli dosáhnout toho, aby zavedení této normy bylo zrušeno a norma nebyla přijata. Zpočátku jednání organizace CENELEC, v jejíž kompetenci tyto otázky jsou, se zdálo, že postoj ostatních zemí je zcela nekompromisní a že trvají na okamžité ratifikaci s tím, že do budoucna může dojít k dílčím úpravám. Cílem protestu bylo docílit toho, aby zavedení normy bylo zcela zmraženo do doby, než bude vypracována korektní vědecká studie potvrzující pozitivní dopad na bezpečnost. To se bohužel nepodařilo, dílčí úspěch to však mělo. Podařilo se alespoň docílit toho, že konečné datum přijetí a platnosti se posunulo o jeden rok na datum 1.9.2010. Naší snahou bylo rovněž dosáhnout toho, aby Česká republika mohla v našich národních normách uplatnit výjimku. To nám však také nebylo umožněno a musíme tak převzít evropské normy do soustavy ČSN bez jakýchkoliv úprav.

Co budou změny znamenat v praxi? Pokud v průběhu tohoto období nedojde k žádné další úpravě, budou se moci prodávat výhradně ohradníky s výkonem nepřesahujícím 5 Joulů. Dle informací Českého normalizačního institutu se však nebudou starší, výkonnější typy dokonce ani moci používat a bude nutné nahradit je novými typy. Zástupce Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů nám zase sdělil opačný názor a to, že se sice asi nebudou moci prodávat, ale nikdo nebude kontrolovat jestli se výkonnější zdroje v praxi používají i nadále. Na jednání skupiny CENELEC bylo také domluveno, že bude ustanovena pracovní skupina, která se pokusí připravit zcela novou normu pro moderní elektronické ohradníky s výkonem nad 5 Joulů. Z toho je patrné, že ani vykonnější varianty ohradníků nejsou defitivně určeny k zániku.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, snažíme se celou situaci mapovat a aktivně vstupovat do jednání. Celá problematika je však velmi zamotaná, názory jsou často velmi protichůdn&

Novinky

Odstávka Portálu farmáře a www.szif.cz 21. 6. 2019 od 19:00 do pondělí 24. 6. 2019 do 6:00.

13.6.2019

Z důvodu plánované údržby informačního systému SZIF budou v termínu od pátku 21. 6. 2019 od 19:00 do pondělí 24. 6. 2019 do 6:00 nedostupné Portál farmáře SZIF a www.szif.cz.

» více

Páté číslo "Zpráv z Ministerstva zemědělství" v tomto roce

31.5.2019

Témata jako "Zákaz dvojí kvality", "Racionálně o řepce" a další v novém vydání Zpráv

» více

Zrušení semináře

10.5.2019

Implementace GDPR v agrárním sektoru

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

18.10.
Počasí na den 18.10.
8°C / 17°C

19.10.
Počasí na den 19.10.
7°C / 16°C

20.10.
Počasí na den 20.10.
7°C / 16°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A