Seminář: Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů

22.5.2020

Termín a místo konání: dne 10. června 2020 v KD Čelákovice, Sady 17. listopadu 1380

Program: 9,00 – 13,00 hod.
8,30 – 9,00 Prezence
1. Zahájení, současná situace v bramborářství, režim jakosti Q CZ, organizace producentů a další aktivity ČBS - Ing. J. Králíček, ČBS
2. Vystoupení zástupce Odboru zemědělských komodit MZe
3. Aktuální informace k SZP - Ing. J. Doležal, Agrární komora ČR
4. Požadavky na množitelské porosty, legislativa - Ing. B. Dobiášová, ÚKZÚZ
5. Přihlášené plochy sadby brambor v roce 2020 - Ing. M. Suchomelová, ÚKZÚZ 
6. Inovace půdoochranných opatření při pěstování brambor - Ing. P. Kasal, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
7. Ekonomika a rentabilita výroby brambor - Ing. M. Čížek, Ph.D., VÚB Havlíčkův Brod
8. Nově registrované odrůdy brambor - Ing. V. Čermák, ÚKZÚZ 
9. Průběžné výsledky pokusů velmi raných odrůd brambor na odrůdové zkušebně ÚKZÚZ v Přerově nad Labem - Ing. V. Čermák, ÚKZÚZ
10. Diskuse, oběd

11. Odpoledne - ÚKZÚZ Přerov nad Labem – prohlídka vzorků velmi raných odrůd - Ing. V. Vašát, CSc., P. Krejčíková

Vstup na seminář zdarma na základě registrace.
Akce je pořádána ve spolupráci Agrární komory České republiky a Českého bramborářského svazu.
Tel.: 569 466 243, E-mail: cbshb@cbshb.cz.

Spolufinancováno v rámci projektu reg. č. 19/008/0121e/620/000005.
„Osobní údaje budou v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpřístupněny také Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a Ministerstvu zemědělství pro účely administrace, kontroly a evaluace Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“.

Pozvánka ke stažení

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Zrušení akce - 44. Polní den v ÚKZÚZ Chrastava

18.5.2020

44. Polní den a den otevřených dveří, plánovaný na 18.6.2020 ve zkušební stanici v Chrastevě, se pro tento rok ruší.

» více

Webinář k Jednotné žádosti - video ke zhlédnutí

4.5.2020

Vzhledem k současnému stavu, není možné pořádat klasické semináře, zde přinášíme odkaz na Webinář k Jednotné žádosti

» více

Materiál na roušky

1.4.2020

Materiál je již nastříhaný -rozměr obdélníkui 27x 42 cm, a připravený k ušití dvojité kapsy více zde

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

26.05.
Počasí na den 26.05.
8°C / 15°C

27.05.
Počasí na den 27.05.
8°C / 18°C

28.05.
Počasí na den 28.05.
8°C / 17°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A