Nejnovější články na APIC.cz

Směrnice EU týkající se nosnic

9.8.2005, Agronavigátor

Nedávno byly zveřejněny dvě studie týkající se socio-ekonomického dopadu směrnice. Jedna studie uvádí, že zákaz tradičních klecí zvýší produkční náklady na vejce o 12 % po přechodu na podlahový systém a o 20 % po přechodu na volný výběhový systém.

» více


Určení kompetencí v oblasti rybářství v národních parcích

9.8.2005, Agronavigátor

V případě určování kompetence orgánu ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí, správy národních parků) v oblasti rybářství v národních parcích se postupuje podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), nikoli dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

» více


Lidé mohou volit Strom roku 2005

9.8.2005, Agronavigátor

Buk, dub, lípa, ale i jiné stromy, můžete přihlásit do soutěže Strom roku 2005 ...

» vícePrudký vzestup nákladů EU na intervenční nákupy obilovin

9.8.2005, Agronavigátor

V letošním tržním roce by EU měla vynaložit téměř 500 mil. EUR na intervenční operace v odvětví obilovin. Podle údajů Evropské komise to představuje čtyřnásobnou sumu proti původnímu rozpočtu.

» více


Některé státy EU musí vrátit dotace kvůli neoprávněnému čerpání

9.8.2005, Agronavigátor

Sedm členských států EU musí vrátit do Bruselu celkem 113,7 mil. EUR zemědělských dotací, které čerpaly v rozporu s pravidly společné zemědělské politiky EU

» více


Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci programu LIFE pro rok 2005-2006

9.8.2005, Agronavigátor

Komise vyzývá žadatele o program LIFE k předložení žádostí ...

» více


Starosti producentů mléka

9.8.2005, Agronavigátor

Nákupní cena mléka v Maďarsku klesla po vstupu do Evropské unie vlivem dovozu laciného mléka v průměru téměř o 20 procent a výroba této komodity se nevyplácí...

» více


Organické farmy jsou pro živočichy nejlepší

9.8.2005, Agronavigátor

U farem hospodařících podle zásad organického zemědělství bylo zjištěno, že zde roste o 85 % více rostlinných druhů, žije zde o 33 % více netopýrů, o 17 % více pavouků a o 5 % více ptáků než na běžných farmách.

» více


Co vy na to ?

9.8.2005, redakce APIC

Ing. Jan Veleba publikoval v Hospodářských novinách článek o nutnosti podílu českých potravin na českém trhu a v potravinářských řetězcích. Proti tomuto článku se rozpoutala štvavá kampaň a staví Agrární komoru ČR do pozice direktivního orgánu, který brání svobodnému podnikání a volnosti tržní sítě s potravinami. Posuďte sami.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Naídka zaměstnání

16.7.2020

ÚKZÚZ regionální pracoviště v Semilech hledá terénního inspektora

» více

Zrušení akce - 44. Polní den v ÚKZÚZ Chrastava

18.5.2020

44. Polní den a den otevřených dveří, plánovaný na 18.6.2020 ve zkušební stanici v Chrastevě, se pro tento rok ruší.

» více

Webinář k Jednotné žádosti - video ke zhlédnutí

4.5.2020

Vzhledem k současnému stavu, není možné pořádat klasické semináře, zde přinášíme odkaz na Webinář k Jednotné žádosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

08.08.
Počasí na den 08.08.
16°C / 30°C

09.08.
Počasí na den 09.08.
16°C / 30°C

10.08.
Počasí na den 10.08.
17°C / 30°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A