Nejnovější články na APIC.cz

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.A.b.4.a.-j.

30.11.2021, Redakce APIC

Příjem dokladů prokazující nárok na dotaci pro rok 2021

» více


Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 6) - platná a účinná od 30. 11. 2021

30.11.2021, Redakce APIC

Byla zpřesněna Příručka pro publicitu PRV 2014–2020, ve které dochází zejména k úpravě povinných prvků publicity pro projekty plně financované z prostředků ČR.

» více


Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

30.11.2021, Redakce APIC

Další příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků s 80% podporou.

» více


Sazby přechodných vnitrostátních podpor pro rok 2021 jsou schváleny

25.11.2021, Redakce APIC

Zemědělci jejich prostřednictvím dostanou více než 550 milionů korun

» více


SVS kvůli vlně ptačí chřipky zakazuje chov drůbeže pod širým nebem

23.11.2021, Redakce APIC

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v České republice i jinde v Evropě vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní platností.

» více


Mražená kachna z Polska obsahovala salmonely

16.11.2021, Redakce APIC

Státní veterinární správa (SVS) informuje, že se na českém trhu distribuovala mražená kachna z Polska, v níž byla zjištěna přítomnost salmonel.

» více


Změny v procesu dovozů biopotravin do EU od 1. ledna 2022

15.11.2021, Redakce APIC

S novým nařízením o ekologické produkci (EU) 2018/848, které spolu s prováděcí legislativou nahradí dosavadní ekologická nařízení (ES) 834/2007, (ES) 889/2008 a (ES)1235/2007, přijde i řada změn týkajících se procesů při dovozech certifikovaných biopotravin ze třetích zemí. Důležitou součástí nové ekologické legislativy je soubor pravidel pro kontrolu dovozů biopotravin jak na straně zemí vývozu, tak na straně EU – členských států.

» více


Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti.

15.11.2021, Redakce APIC

Informace pro žadatele k opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

» více


Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

11.11.2021, Redakce APIC

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2021.

» více


Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022

9.11.2021, Redakce APIC

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Kraj podpoří projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství dotací přes 18 milionů korun

6.1.2022

Liberecký kraj vyhlašuje pět dotačních programů na projekty, které mají pomoci životnímu prostředí a zemědělství. Vyčlenil na to ze svého rozpočtu částku přesahující 18 milionů korun.

» více

Pestrá krajina 2021 – pozvánka na konferenci a slavnostní ocenění farem

3.1.2022

Členům ASZ ČR, kteří realizují různá opatření v krajině, jakými jsou např. remízky, aleje či drobné vodní nádrže, hospodaří co nejšetrněji a mohou tak být pozitivním příkladem pro ostatní, je určen před čtyřmi lety otevřený program této stavovské organizace Pestrá krajina.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

25.01.
Počasí na den 25.01.
-1°C / 3°C

26.01.
Počasí na den 26.01.
-2°C / 3°C

27.01.
Počasí na den 27.01.
-2°C / 3°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A