Zprávy


V Ralsku zakázali lidem vstup do lesů, riziko požárů je extrémní

10.8.2018, Redakce APIC

ČESKOLIPSKO Kvůli riziku požárů rozhodl Vojenský lesní úřad o zákazu vstupu lidí do lesů ve správě Vojenských lesů a statků na Českolipsku. Zákaz platí až do konce srpna v lesních správách Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Hradčany, Břehyně a Dolní Krupá.

» více


Počty společných kontrol SVS s Policií ČR a Celní správou narůstají

7.8.2018, Redakce APIC

Od začátku roku Státní veterinární správa (SVS) při kontrolách s policisty a celníky zkontrolovala více než 500 vozidel přepravující potraviny a přibližně u každého šestého vozidla zjistila závadu. Při poslední celostátně koordinované kontrolní akci, která se uskutečnila na konci července, veterinární inspektoři zkontrolovali 61 aut. Již několik let představují takzvané kontroly na cestě důležitou součást dozorové činnosti SVS.

» více


Evropu sužuje sucho

3.8.2018, Redakce APIC

Nejen Česká republika, ale celá Evropa zažívá extrémně horké léto. Takřka v celé západní a střední Evropě padají teplotní rekordy, přičemž srážkové úhrny zůstávají daleko za dlouhodobým průměrem, důsledkem je sucho, které v řadě zemí přivádí zemědělce do existenčních potíží. Postižení zemědělci se pak s žádostí o řešení obracejí na vládu, případně přímo na Evropskou komisi. Ta se minulý týden nechala slyšet, že v souvislosti s letošním mimořádným suchem plánuje povolení řady výjimek pro pravidla týkající se údržby krajiny a biologické rozmanitosti. V prohlášení Komise bylo blíže specifikováno, že takovým případem může být například úhor v rámci EFAs (ploch v ekologickém zájmu), které zemědělci vyčleňují pro splnění podmínek ozelenění. Pravidla zakazují zemědělské využití úhoru včetně posečení a pastvy, přičemž Komise v souvislosti se suchem tuto podmínku dočasně rozvolní. Jednotlivé členské země pak mohou k řešení přispět podobnými opatřeními, případně přímou finanční kompenzací.

» více


Možnosti pardonování plnění některých podmínek podopatření Ošetřování travních porostů ve vztahu k suchu

1.8.2018, Redakce APIC

V souvislosti se zasažením některých regionů ČR suchem byl vznesen požadavek na povolení dřívějšího pokosení pozemků zařazených do titulu Ochrana chřástala polního, a to na základě institutu ohlášení zásahu vyšší moci.

» více


Žně 2018 – postup sklizně obilovin a řepky dle krajů

1.8.2018, Redakce APIC

Celková tabulka s průměrnými výnosy k 30.7.2018

» více


Informace pro ekologické zemědělce ohledně katastrofické události - nákup konvenčních objemných krmiv v roce 2018 z důvodu sucha

30.7.2018, Redakce APIC

Vzhledem k mimořádně nepříznivé situaci v produkci pícnin z důvodu sucha se Ministerstvo zemědělství rozhodlo umožnit ekologickým zemědělcům žádat o výjimku na nákup a používání konvenčních objemných krmiv bez nutnosti dokládat předepsané důkazy dle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Upozorňujeme, že tímto není zrušena povinnost o tuto výjimku požádat. Více informací naleznete v příloze.

» více


Žně 2018 – postup sklizně obilovin a řepky dle krajů

23.7.2018, Redakce APIC

Celková tabulka s průměrnými výnosy k 23.7.2018

» více


Kontrol SVS na farmářských trzích meziročně přibylo o polovinu

19.7.2018, Redakce APIC

Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa (SVS) dlouhodobě dozoruje, je prodej živočišných produktů na trzích. Jedná se především o populární farmářská tržiště.

» více


Možnost mimořádného příkrmu na druhově bohatých pastvinách z důvodu sucha

17.7.2018, Redakce APIC

Vzhledem k výskytu sucha v roce 2018 je možné na zasažené díly půdních bloků, zařazené do titulu druhově bohaté pastviny, podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (SZIF) oznámení zásahu vyšší moci –suchem.

» více

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

7. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

9.8.2018

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 9. října 2018 8:00 hodin do 30. října 2018 18:00 hodin.

» více

Nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018

8.6.2018

Dovolujeme si Vás upozornit na nejbližší termíny příjmu žádostí na některé dotační programy v rámci dotací dle Zásad pro 2018 – tzv. Národních dotací (ND):

» více

Zákaz odběru povrchových vod na Českolipsku

7.6.2018

Upozorňujeme občany, že od 1. 6. 2018 platí veřejná vyhláška, která ZAKAZUJE odběr povrchových vod. Toto nařízení platí do 30. 9. 2018.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

16.08.
Počasí na den 16.08.
14°C / 28°C

17.08.
Počasí na den 17.08.
15°C / 29°C

18.08.
Počasí na den 18.08.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A