Novela vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu někter

6.3.2020

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 60/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem novely vyhlášky je v návaznosti na přijatou novelu veterinárního zákona, která implementuje evropské nařízení o úředních kontrolách, upravit problematiku:

  • veterinárních osvědčení a
  • specializovaných školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a na odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami.

S ohledem na poznatky vyplývající z praxe orgánů veterinární správy a v návaznosti na přijatou novelu veterinárního zákona dochází také k úpravám:

  • žádosti o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou podle § 67a a 67b veterinárního zákona,
  • vzorů průkazů proškolené osoby a prohlížitele včelstev,
  • opatření biologické bezpečnosti v chovech prasat,
  • podmínek atestačního studia úředních veterinárních lékařů,
  • vzorů služebních průkazů veterinárního inspektora, úředního veterinárního asistenta a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Naídka zaměstnání

16.7.2020

ÚKZÚZ regionální pracoviště v Semilech hledá terénního inspektora

» více

Zrušení akce - 44. Polní den v ÚKZÚZ Chrastava

18.5.2020

44. Polní den a den otevřených dveří, plánovaný na 18.6.2020 ve zkušební stanici v Chrastevě, se pro tento rok ruší.

» více

Webinář k Jednotné žádosti - video ke zhlédnutí

4.5.2020

Vzhledem k současnému stavu, není možné pořádat klasické semináře, zde přinášíme odkaz na Webinář k Jednotné žádosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

04.08.
Počasí na den 04.08.
12°C / 20°C

05.08.
Počasí na den 05.08.
12°C / 24°C

06.08.
Počasí na den 06.08.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A