Zemědělství

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2023

14.8.2023, Redakce APIC

Přehled podle jednotlivých měsíců.

» více


Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2023

14.8.2023, Redakce APIC

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků v daném roce.

» více


Aktualizace vyhlášky o použití sedimentů

18.7.2023, Redakce APIC

K datu 1. července 2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

» více


Změny v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

3.7.2023, Redakce APIC

Zákon o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb., v platném znění) byl novelizován zákonem č. 273/2022 Sb. Zároveň byla provedena novela prováděcí vyhlášky č. 206/2012 Sb., v platném znění, o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, a to vyhláškou č. 199/2023 Sb. Oba právní předpisy nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2023. V souvislosti s tím dochází v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin k následujícím změnám.

» více


Informace pro subjekty hospodařící na půdě s rozlohou nad 200 hektarů a změny vyplývající z novely vyhlášky o přípravcích na ochranu rostlin

30.6.2023, Redakce APIC

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje subjekty obhospodařující dle evidence půdy v LPIS půdu nad 200 hektarů na povinnost poskytnutí dat o provedených aplikacích přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin v elektronické podobě. Poprvé za období od 1. 7. do 31. 7. 2023 je třeba předat požadovaná data prostřednictvím webové služby Ministerstva zemědělství z aplikace na Portálu farmáře nebo komerčního softwaru do konce srpna 2023.

» více


Kritéria udržitelnosti lesní biomasy využívané pro energetické účely

28.6.2023, Redakce APIC

Vztahuje se k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2022/2448, které naplňuje požadavky stanovené ve směrnici EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (tzv. RED II). Informace uvedené v přiloženém dokumentu mají usnadnit vlastníkům a správcům lesů přístup k informacím o naplňování kritérií udržitelnosti biomasy vytěžené na území České republiky (ČR) a přípravu tzv. vlastního prohlášení hospodářského subjektu o souladu s kritérii podle čl. 3 a 5 prováděcího nařízení. Druhou přílohou je také návrh tohoto prohlášení.

» více


Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2023

6.6.2023, Redakce APIC

Přehled podle jednotlivých měsíců.

» více


Představení nařízení vlády č. 53/2023 o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

6.6.2023, Redakce APIC

Nařízení vlády č. 53/2023 o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

» více


SZIF vypsal tendr na podporu biopotravin a produktů ekologického zemědělství ve výši 60 milionů korun

16.2.2023, Redakce APIC

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) přijímá nabídky na poskytnutí marketingové, PR kampaně a komunikační podpory biopotravin a ekologického zemědělství na období 3 let. Uchazeči mohou podat nabídky do 9. března 2023 do 10.00 hodin. Na rámcovou dohodu s vítězem Fond vyčlenil 60 milionů korun.

» více


Vyjádření ke kontrole plnění povinností uložených rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 28a zákona na ochranu zvířat

15.2.2023, Redakce APIC

Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit a ochrany zvířat, oddělení ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. V souladu s touto svojí funkcí vydal odbor živočišných komodit a ochrany zvířat po projednání s odborem právním toto „Vyjádření ke kontrole plnění povinností uložených rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 28a zákona na ochranu zvířat“.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 9. 2023 - XVIII. ročník Svatováclavský nákupní trh ovcí a koz

18.9.2023

Akce s doprovodným programem probíhá od 9:00 na kozí farmě v Pěnčíně u Jablonce nad Nisou.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

27.09.
Počasí na den 27.09.
10°C / 25°C

28.09.
Počasí na den 28.09.
11°C / 24°C

29.09.
Počasí na den 29.09.
12°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A