Ostatní

Nové nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

12.1.2024, Redakce APIC

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 437/2023 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a o změně a zrušení některých souvisejících nařízení vlády. Nabývá účinnosti 1. ledna 2024 a pozbývá platnosti 31. prosince 2026.

» více


Informace k návrhu pravidel pro fungování na hranicích Velké Británie - stav k 30.6.2023

10.7.2023, Redakce APIC

Vláda Spojeného království v dubnu 2023 zveřejnila návrh nových cílových pravidel pro fungování na hranicích Velké Británie (The Border Target Operating Model - TOM). V květnu proběhla veřejná konzultace dokumentu a v současnosti probíhá zpracování připomínek a příprava finální podoby pravidel, která by dle informací britské vlády měla být v krátké době zveřejněna.

» více


Společné stanovisko MMR, MZe, MD, MŽP, MK, MZd, MPO, a Státní báňské správy k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona

28.6.2023, Redakce APIC

Společné stanovisko k přechodným ustanovením stavebního zákona a souvisejících právních předpisů od 01.07.2023.

» více


Zveřejnění nařízení vlády k opatření agrolesnictví

6.6.2023, Redakce APIC

Nařízení vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví

» více


Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

4.1.2021, Vladimíra Pachlová

dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb.,

» více


Vláda schválila novelu zákona o návykových látkách, která rozšiřuje pěstování a umožňuje vývoz léčebného konopí

12.5.2020, redakce APIC

Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz.

» více


Upozornění na termín registrace pro subjekty provozující zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobce dřevěných obalů

4.9.2018, redakce APIC

ÚKZÚZ informoval všechny subjekty bezprostředně po změně legislativy, v současné době je dle nových pravidel provedena registrace pouze u 1/3 subjektů. Pokud zbylé nepožádají o obnovu/prodloužení registrace do konce letošního roku, nebudou moci po 1. 1. 2019 legálně pokračovat

» více


Novela vyhlášky usnadní a zrychlí boj s kůrovcem

7.5.2018, Redakce APIC

Méně povinných lapáků na kůrovce a větší důraz na vyhledávání napadených stromů zavádí novela vyhlášky o opatřeních k ochraně lesa, kterou dnes podepsal ministr zemědělství Jiří Milek. Vyhláška upravuje požadavky na vlastníky lesů tak, aby své síly mohli využívat efektivněji.

» více


Senát schválil důležité ministerské novely o zabíjačkách a vyšších pokutách za nepovolené přípravky na ochranu rostlin

17.8.2017, Robert Erlebach

Senátoři schválili tři důležité zákony, které připravilo Ministerstvo zemědělství. Novely zákonů o osivu, rostlinolékařské péči a veterinárního zákona přinesou výrazné změny. Především zjednoduší pravidla a zpřesní kontrolu, takže lépe ochrání veřejnost.

» více


Zelená nafta pro živočišnou výrobu – upřesnění požadavků GŘ cel

20.7.2017, Robert Erlebach

Ministerstvo zemědělství upozorňuje chovatele hospodářských zvířat na změnu předpisů ohledně uplatnění vratky spotřební daně z tzv. zelené nafty.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

15.04.
Počasí na den 15.04.
5°C / 15°C

16.04.
Počasí na den 16.04.
3°C / 10°C

17.04.
Počasí na den 17.04.
2°C / 10°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A