Novela vyhlášky č. 291/2003 Sb. o zákazu podávání některých látek zvířatům

29.1.2020

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 22/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 11. 2. 2020.

Hlavním cílem novely vyhlášky je reagovat na novelu veterinárního zákona publikovanou pod č. 368/2019 Sb., která implementuje evropské nařízení o úředních kontrolách.

Toto nařízení EU mj. ruší směrnici EU č. 96/23/ES o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech, která se ale na základě přechodných ustanovení nařízení EU o úředních kontrolách částečně použije do 14. 12. 2022.

Vyhlášky tedy v návaznosti na přechodná ustanovení nařízení EU o úředních kontrolách vypouští:

  • ustanovení, která byla transpozicí směrnice 96/23/ES do právního řádu ČR, pokud jde o úpravu opatření ukládaných orgány veterinární správy na základě výsledků sledování v případě zjištěných nedostatků – nevyhovujících nálezů, a
  • ustanovení upravující kompetence národních referenčních laboratoří.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Naídka zaměstnání

16.7.2020

ÚKZÚZ regionální pracoviště v Semilech hledá terénního inspektora

» více

Zrušení akce - 44. Polní den v ÚKZÚZ Chrastava

18.5.2020

44. Polní den a den otevřených dveří, plánovaný na 18.6.2020 ve zkušební stanici v Chrastevě, se pro tento rok ruší.

» více

Webinář k Jednotné žádosti - video ke zhlédnutí

4.5.2020

Vzhledem k současnému stavu, není možné pořádat klasické semináře, zde přinášíme odkaz na Webinář k Jednotné žádosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

04.08.
Počasí na den 04.08.
12°C / 20°C

05.08.
Počasí na den 05.08.
12°C / 24°C

06.08.
Počasí na den 06.08.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A