Novela vyhlášky č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

29.1.2020

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 20/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, která nabývá účinnosti dnem 11. 2. 2020 a část od 1. 1. 2021.

Novela vyhlášky zejména:

•          aktualizuje obsah příloh k žádostem o schválení nebo registraci provozu podle zákona o krmivech, což souvisí s jeho poslední přijatou novelou,

•          zrušuje obrázky znázorňující vybrané skladištní škůdce a roztoče dravého obsažené v příloze č. 1 pro nadbytečnost,

•          s odloženou účinností (od 1. 1. 2021) zrušuje přílohu č. 2 v souvislosti s připravovaným nařízením EU ke zvláštním účelům výživy,

•          aktualizuje přílohu č. 3 týkající se doplňkových látek uvedených na trh ve vztahu ke směrnici Rady č. 70/524/EHS z 23. 11. 1970 o doplňkových látkách v krmivech a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. 9. 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat,

•          z důvodu snížení rizika degradace půd a ohrožení životního prostředí silážními šťávami stanoví podmínky pro skladování objemných krmiv, jako jsou volně ložené siláže a senáže, na zemědělské půdě.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Naídka zaměstnání

16.7.2020

ÚKZÚZ regionální pracoviště v Semilech hledá terénního inspektora

» více

Zrušení akce - 44. Polní den v ÚKZÚZ Chrastava

18.5.2020

44. Polní den a den otevřených dveří, plánovaný na 18.6.2020 ve zkušební stanici v Chrastevě, se pro tento rok ruší.

» více

Webinář k Jednotné žádosti - video ke zhlédnutí

4.5.2020

Vzhledem k současnému stavu, není možné pořádat klasické semináře, zde přinášíme odkaz na Webinář k Jednotné žádosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

04.08.
Počasí na den 04.08.
12°C / 20°C

05.08.
Počasí na den 05.08.
12°C / 24°C

06.08.
Počasí na den 06.08.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A