Nejnovější články na APIC.cz

Návrh na vyhlášku - k připomínkovému řízení

30.8.2004, Robert Erlebach

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, vzor a bližší pokyny vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.

» více


Informace chovatelům

30.8.2004, Robert Erlebach

Cenový vývoj a názory. Poskytnuto CENTROODBYTem - národním odbytovým družstvem. Zajímavé.

» více


Na světě jsou další návrhy novelizace vyhlášek

6.8.2004, redakce APIC

Novelizace vyhlášek a vládních nařízení se přímo dotýkají zemědělských a potravinářských subjektů a je třeba se s nimi dopředu seznámit.

» více


ZELENÁ NAFTA - dohoda mezi celní správou a MZe ČR

20.7.2004, redakce APIC

Důležité . Byla uskutečněna dohoda mezi celní správou a MZe ČR v administraci zelené nafty

» více


Jak mají být zprávně označována hospodářská zvířata ???

13.7.2004, redakce APIC

Krajská veterinární správa Liberec upozorňuje, že do konce roku musí být hospodářská zvířata označena dle standardů EU.

» více


Novela nařízení vlády k přechodnému období potravinářských podniků v rámci přistoupení ke standardům EU

8.7.2004, redakce APIC

V našem kraji některé potravinářské podniky požádaly o tzv. přechodné období pro aplikaci standardů EU

» více


Příjem žádostí z Horizontálního plánu rozvoje na opatření 3.4.2. Založení porostů rychlerostoucích bylin určených k energetickému využití

28.6.2004, redakce APIC

Vládní nařízení k Opatření 3.4.2. Založení porostů rychlerostoucích bylin určených k energetickému využití, právě vyšlo a je k dispozici jak na Okresní agrární komoře Jablonec nad Nisou, liberec tak i na ZA - PÚ Liberec

» více


Specální nájemní smlouvy uzavírané mezi nájemci zemědělské půdy ( žadateli o opatření z HRDP) a PF ČR.

16.6.2004, redakce APIC

Na základě podaných žádostí na opatření HRDP, mohou nájemci zemědělské půdy, kterou mají pranajatou od PF ČR s ním uzavřít speciální nájemní smlouvu, která zaručuje dodržení závazků o pětiletém plnění uzavřených opatření.

» více


HRDP - Dotační titul - Zalesňování

16.6.2004, redakce APIC

Jedno z opatření z Horizontálního plánu rozvoje venkoéva a multifunkčního zemědělství, je dotační titul ZALESŇOVÁNÍ. Přinášíme vám podrobné podmínky tohoto titulu Nařízením vlády ČR číslo 308/2004 Sb. ze dne 24.5.2004

» více


Uzavírání dodatků nájemních smluv mezi nájemci a Pozemkovým fondem ČR

4.6.2004, redakce APIC

Ministerstvo zemědělství a Pozemkový fond ČR uzavřeli dohodu o uzavírání dodatků nájemních smluv mezi nájemci a Pozemkovým fondem ČR na základě přihlášení se k dotačním titulům HRDP - agroenviromnetální opatření.

» více

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Pravidla pro národní dotační programy pro rok 2017.

27.2.2017

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017

» více

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2017

27.2.2017

Pro výpočet sazeb u dotací, na které byla podána žádost o dotaci v roce 2017, platí směnný kurz 27,021 CZK/EUR.

» více

Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

16.7.2014

9.7.2014 schválila vláda nový Program rozvoje venkova

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

22.09.
Počasí na den 22.09.
6°C / 16°C

23.09.
Počasí na den 23.09.
7°C / 15°C

24.09.
Počasí na den 24.09.
7°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A