Nejnovější články na APIC.cz

Individuální kvóty mléka - navýšení

27.6.2005, redakce APIC

Informace k individuálním kvótám mléka - navýšení

» více


Žádost o pomoc

27.6.2005, Robert Erlebach

Případné nabídky posílejte buď přímo na e-mailovou adresu uvedenou v textu, nebo do redakce APIC. Vážení kolegové a kolegyně! Zemědělské družstvo "Hraničář" se sídlem v Loděnici, okres Opava, 747 74 Holasovice - část Loděnice 50, postihla hrůza BSE u stáda 600 dojnic s užitkovostí téměř 10 000 l mléka. Do kafilerie odejde téměř 1/3 stáda. Proto se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci při zajišťování vysokobřezích a březích jalovic s podílem holstýnské krve nad 50 %, rodokmenovou hodnotou 9 000 kg mléka a pokud možno americké genetiky. Přednost budou mít větší ucelené skupiny z jednoho chovu. Eventuální nabídky zasílejte na e-mailovou adresu: zv@zdhranicar.cz pan Ing. Miroslav Kimpl, vedoucí živočišné výroby. Děkujeme za spolupráci Ing. František Mariánek, CSc. Okresní agrární komora Opava, Ostrava

» více


Aktuální informace z Libereckého kraje

23.6.2005, redakce APIC

Každodenní informace z dění v Libereckém kraji a pro Liberecký kraj

» více


Ekologické zemědělské subjekty

23.6.2005, Robert Erlebach

Ministerstvo zemědělství vydalo přehledný seznam všech ekologicky hospodařících zemědělských subjektů.

» více


Upozorňujeme na nově vyšlé právní předpisy pro zemědělství

2.6.2005, redakce APIC

Vyšlo nařízení vlády číslo 196/2005 Sb. - o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv pro chov kravbez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic a Nařízení vlády číslo 197/2005 Sb. - o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

» více


Pastevní deník

24.5.2005, Jitka Tvrzníková

všechny žadatele, kteří nemají program na vedení pastvy je v příloze k dispozici Pastevní deník (podle vzoru z NV AEO), vypracovaný v programu EXCEL. Listy je možné kopírovat podle potře

» více


Stanovisko prezidenta AK ČR

20.5.2005, Robert Erlebach

ouvám se za pozdní seznámení se stanoviskem, které mi doš

» více


Dotační titul 9.F Podpora poradenství v zemědělství byl notifikován v Evropském věstníku

9.5.2005, Jitka Tvrzníková

Bylo schváleno zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2005 na základě § 2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství. Dotační titul byl rozšířen o oblast optimalizace hospodaření zemědělských podniků - 9.F.d a o regionální přenos informací - 9.F.e Žadatelé o dotaci z výše uvedených podprogramů musí do 20.5.2005 dodat na ZA PÚ Mze čestná prohlášení podle vzoru v příloze. Podstatné je, že konečnými příjemci dotace jsou malé a střední podniky. Definice toho, co je malý a střední podnik je uvedena v příloze v části D.

» více


Prezentace SAPS, TOP-UP, LFA

22.4.2005, Jitka Tvrzníková

v příloze je v Power Pointu zpracovaná prezentace na poskytování dotací v rámci SAPS, LFA a TOP-UP

» více


Zde najdete veškeré formuláře pro přihlášení dotací k 31.5.2005

20.4.2005, redakce APIC

Formuláře, žádosti, k opatřením v rámci HRDP - AEO

» více

Ministerstvo Zemědělství

Ministerstvo Zemědělství

Novinky

Nabídka sena

4.3.2019

Nabídka na prodej sena - volně ložené

» více

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2019

1.3.2019

Směnný kurz pro rok 2019, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření Programu rozvoje venkova.

» více

Limit podpory de minimis v zemědělství byl navýšen na 20 tis. EUR

26.2.2019

od 14. 3. 2019 dochází k navýšení limitu podpory de minimis v oblasti zemědělské prvovýroby pro jeden podnik v rozhodném tříletém období z 15 tis. EUR na 20 tis. EUR

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Počasí

24.03.
Počasí na den 24.03.
4°C / 11°C

25.03.
Počasí na den 25.03.
0°C / 8°C

26.03.
Počasí na den 26.03.
-2°C / 6°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A