Informace FAO - „Index cen potravin za říjen“ a „FAO posiluje svou přítomnost na Ukrajině“

22.11.2022

V listopadu vzdalo FAO pravidelnou informaci o vývoji cen sledovaných zemědělských komodit, ve stejném měsíci vzdalo FAO zprávu o posilování své přítomnosti na Ukrajině.

Index cen potravin FAO zůstal v říjnu 2022 na stejné úrovni jako předešlý měsíc

FAO Price Index

Říjen 2022 (k září 2022)

Říjen 2022 (k říjnu 2021)

Mléčné výrobky

-1,7 %

+15,40 %

Cukr

-0,6 %

-8,50 %

Obilniny

+3,0 %

+11,10 %

Rostlinný olej

-2,4 %

-20,00 %

Maso

-1,4 %

+5,80 %

 

Index cen potravin FAO (FAO Food Price Index) podle zprávy vydané dne 4. listopadu 2022 zůstal meziměsíčně v říjnu beze změny, přičemž cenové indexy všech sledovaných komoditních skupin s výjimkou obilovin meziměsíčně poklesly. V meziročním srovnání se říjnem 2021 však index zůstal o 2,0 % nad svou hodnotou.

Index cen obilovin FAO se meziměsíčně zvýšil v říjnu o 3,0 %, a dokonce zůstal o 11,1 % vyšší než hodnota ze října 2021. Mezinárodní ceny pšenice v říjnu vzrostly o 3,2 %, což odráželo především přetrvávající nejistotu spojenou s černomořskou obilnou iniciativou. Mezinárodní ceny dalších obilovin se meziměsíčně zvýšily o 3,5 %, v čele s růstem světových cen kukuřice o 4,3 %. Růst cen kukuřice podpořily horší vyhlídky produkce ve Spojených státech amerických a Evropské unii spolu se suchem během setí v Argentině a nejistotou ohledně pokračování vývozu z Ukrajiny.

Index cen rostlinných olejů FAO dosáhl v říjnu meziměsíčního poklesu o 2,4 %. V meziročním srovnání se říjnem 2021 je téměř 20 % pod úrovní předchozího roku. Pokračující pokles indexu byl způsoben nižšími světovými cenami palmového, sójového a řepkového oleje. U palmového oleje se v říjnu mezinárodní ceny mírně snížily díky přetrvávajícím vysokým zásobám v jihovýchodní Asii a navzdory obavám z nepříznivých vyhlídek počasí v některých hlavních pěstitelských regionech. Mezinárodní ceny sójového a řepkového oleje klesly kvůli výhledům na dostatečné zásoby v nadcházejících měsících. Mezinárodní ceny slunečnicového oleje se naopak mírně odrazily ode dna poté, co v posledním půlroce nepřetržitě klesaly v důsledku nejistoty ohledně budoucnosti vývozního koridoru na Ukrajině.

Index cen mléčných výrobků FAO poklesl v říjnu meziměsíčně o 1,7 % a zaznamenal tak již čtvrtý měsíční pokles v řadě, nicméně zůstal o 15,4 % nad hodnotou před rokem. Pokles světových cen mléčných výrobků byl způsoben nižšími nákupy ze strany Číny a nevýraznou poptávkou po okamžitých dodávkách.

Index cen masa FAO se meziměsíčně snížil o 1,4 % a zaznamenal tak čtvrtý měsíční pokles v řadě. V meziročním srovnání však index zůstal o 5,8 % vyšší. Nejprudší pokles byl zaznamenán u cen ovčího masa. Obdobně také světové ceny vepřového masa výrazně poklesly v důsledku slabých dovozů. U hovězího masa došlo k mírnému poklesu mezinárodních cen kvůli vysokým současným dodávkám a rostoucí dostupnosti jatečného skotu zejména v Brazílii. Trend poklesu mezinárodních cen drůbežího masa pokračoval již čtvrtý měsíc po sobě nejen kvůli nižší poptávce, ale také kvůli vysokým nákladům na krmivo a výskyt ptačí chřipky.

Index cen cukru FAO meziměsíčně poklesl o 0,6 % a meziročně o 8,5 %. Pokles souvisel hlavně s lepšími vyhlídkami produkce v Indii.

FAO posiluje svou přítomnost na Ukrajině s cílem optimalizovat technickou a humanitární pomoc. Nová dohoda s ukrajinskou vládou má posílit podporu zemědělců

FAO posílilo svou přítomnost na Ukrajině podpisem dohody s vládou o zřízení projektové kanceláře, která usnadní a rozšíří poskytování technické a humanitární pomoci nejzranitelnějším komunitám v zemi, zejména ve venkovských oblastech. FAO na Ukrajině napomáhá zmírňovat dopady války na zemědělskou produkci a vývoz potravin, což ohrožuje zajistit místní i celosvětové potravinové zabezpečení. FAO rozšířila své aktivity v zemi na podporu zemědělské produkce a potravinových systémů s cílem chránit potravinové zabezpečení zranitelných domácností na celé Ukrajině.

Aktuální zpráva o humanitární pomoci dále poukazuje na fakt, že narušení dodavatelského řetězce potravin a rostoucí ceny ve spojení se sníženými příjmy významně ovlivnily přístup k potravinám, což vede k rostoucí závislosti na potravinové pomoci. Ceny základního zboží, včetně potravin, se výrazně zvýšily v celé zemi, zejména v oblastech, kde probíhaly aktivní boje.

Podle ukrajinské vlády se postupně obnovují výrobní a vývozní kapacity ukrajinského zemědělského sektoru a zlepšuje se i život lidí, kterým FAO poskytuje pomoc. FAO aktivně podporuje drobné zemědělce a venkovské rodiny v podobě dodávek osiva ozimé pšenice, které jim umožní udržet úroveň produkce pro sklizňovou sezónu 2023, a také zlepšením skladovacích kapacit, s jejichž pomocí je možné zajistit vhodné skladování a ochranu úrody z této sezóny. Dále FAO podporuje venkovské domácnosti krmivem pro zvířata. V rámci pomoci byl proto navržen revidovaný plán rychlé reakce FAO vyžadující 115,4 milionu USD na pomoc téměř milionu lidí na ukrajinském venkově do konce roku 2022. Pro řešení krize v oblasti skladování obilí vypracovala FAO strategii, která si vyžádá dalších 65 milionů dolarů.

V následujících měsících lze očekávat problémy v zemědělské oblasti, zejména půjde o nízké výnosy z prodeje produktů, problematický přístup k hnojivům a pesticidům i k palivům a elektřině a nedostatečné dodávky veterinárních léčiv, krmiv a krmných aditiv. Jsou proto zapotřebí další finanční zdroje na podporu ohrožených venkovských domácností, zejména v souvislosti s přípravou na blížící se zimní období.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

28. 11. 2023 - seminář Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2022-23 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech

16.11.2023

Tradiční, semináře, které ještě v tomto roce pořádáme, a to v úterý 28. listopadu v Praze a ve středu 6. prosince v Janovicích u Polné (namísto tradičního Lukavce)

» více

21.11. – 30.11. 2023 - seminář DNY PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ 2023: telematika, automatizace a robotika v zemědělské praxi

16.11.2023

Ve dnech 21.11. – 30.11. 2023 probíhají v jednotlivých regionech ČR „Dny precizního zemědělství 2023“. Obsahem je letos robotika, telematika a dodržování legislativních pravidel v agronomické evidenci. Účast na semináři je bezplatná.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

04.12.
Počasí na den 04.12.
-8°C / -4°C

05.12.
Počasí na den 05.12.
-5°C / -2°C

06.12.
Počasí na den 06.12.
-4°C / 0°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A