Kraj

Ministerstvo životního prostředí pravidelně zveřejňuje informace z dohody o dole Turów

13.3.2023, Redakce APIC

Všechny dostupné informace, které Ministerstvo životního prostředí (MŽP) získává od polské strany díky loni uzavřené mezivládní Dohodě u dole Turów, poskytuje transparentně a podle zákona veřejnosti. Dohoda slouží k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole. MŽP postupuje v případě zveřejňování informací přesně v souladu se zákony ČR. Pokud obdrží žádosti o poskytnutí informací týkající se předaných dokumentů, vždy v souladu se zákonem zveřejní všechny informace, které mu české právo zveřejnit umožňuje.

» více


Liberecký kraj chce pokračovat v odstraňování starých ekologických zátěží

10.3.2023, Redakce APIC

S likvidací starých skládek a pozůstatků činnosti průmyslových podniků bude kraj odborně i finančně pomáhat. O pomoc mohou zažádat vlastníci pozemků, obce i právnické osoby s omezením na malé podniky, jejichž lokalita se nachází na území Libereckého kraje. Zvýšená pozornost má být věnována lokalitám umístěným v povodí vodárenských toků, v ochranných pásmech vodních zdrojů nebo údolních nivách, kde stará ekologická zátěž představuje významné riziko pro člověka i přírodní ekosystémy.

» více


Anketa Osobnost Libereckého kraje v myslivosti zná svého vítěze

7.3.2023, Redakce APIC

Jiří Černý se stal vítězem 3. ročníku ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti. Vyhlášení se uskutečnilo na každoroční myslivecké konferenci, která se konala po tříleté přestávce způsobené koronavirovou pandemií. Hostil ji v sobotu 4. března Krajský úřad Libereckého kraje, a to ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Okresním mysliveckým spolkem Česká Lípa. Záštitu nad událostí převzal člen krajské rady Václav Židek zodpovědný za resort životního prostředí a zemědělství.

» více


Z Programu vodohospodářských akcí letos rozdělí kraj 18 milionů korun

9.2.2023, Redakce APIC

Krajští radní na svém včerejším jednání vyhlásili program vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Letos je v něm připraveno 18 milionů korun. Žádosti je možné posílat od 3. do 21. dubna letošního roku. Peníze použijí vybrané obce například na vybudování kanalizace, prodloužení vodovodních řadů či na stavbu zcela nových vodovodů.

» více


Kraj má plán, jak zvládat sucho a řešit nedostatek vody v regionu

9.2.2023, Redakce APIC

Kraj chystá podat žádost na Ministerstvo zemědělství o poskytnutí podpory na dokončený Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje, který kraj pořídil a projednal v souladu se zákonem o vodách. Jeho cílem je zejména navrhnout opatření, která by zajistila dostatek vody k pokrytí základních společenských potřeb, a minimalizovat negativní dopady sucha na životní prostředí a hospodářství.

» více


Individuálními dotacemi podpoří kraj projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství

8.2.2023, Redakce APIC

Kraj poskytne individuální dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje na vybrané projekty. Podporu doporučili na svém včerejším jednání krajští radní. Podpory se dočká například Potravinová banka nebo Geopark Ralsko.

» více


Dohoda o Turówu platí rok. Dosavadní data naznačují, že dochází ke zpomalení poklesu podzemních vod

6.2.2023, Redakce APIC

Před rokem uzavřela česká a polská vláda dohodu o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów. Díky ní polská strana dostavěla a testuje plnou funkčnost stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku podzemních vod z českého území. Vzniká také zemní val, který má přispět k ochraně obyvatel nejbližších obcí před hlukem, znečištěním ovzduší a světlem, a zlepšit krajinný ráz. Připravují se náhradní zdroje pitné vody nebo opatření na zlepšení kvality ovzduší. Začal fungovat Fond malých projektů, který pomáhá životnímu prostředí v regionu.

» více


Hledá se Osobnost Libereckého kraje v myslivectví. Nominovat lze do 23. února

30.1.2023, Redakce APIC

Třetí ročník ankety Osobnost Libereckého kraje v myslivosti vyhlašuje resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova krajského úřadu Libereckého kraje. Nominace lze podávat od 1. do 23. února, vyhlášení výsledků se uskuteční 4. března v rámci Krajské myslivecké konference.

» více


Boj s bolševníkem pokračuje. Kraj ho bude likvidovat na Železnobrodsku

26.1.2023, Redakce APIC

Na seznam invazivních nepůvodních druhů rostlin byl mimo jiné zařazen i bolševník velkolepý. Regulovat jej může i Krajský úřad Libereckého kraje, a to tehdy, pokud ho vlastník pozemku sám nezlikviduje. Pilotní projekt na odstranění bolševníku zahájí kraj letos na Železnobrodsku.

» více


V říjnu letošního roku se v Turnově uskuteční měření ovzduší mobilními systémy

20.1.2023, Redakce APIC

Jaká je kvalita ovzduší v Turnově a okolí? Přesně to zjistí měření mobilními systémy. Akci, jež se uskuteční ve dnech 16. až 19. října 2023, organizuje Státní zdravotní ústav v Praze ve spolupráci s Libereckým krajem, městem Turnov a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci.

» více

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Semináře Jednotná žádost 2023 Liberecký kraj

20.3.2023

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na tituly administrované v rámci Jednotné žádosti.

» více

Nabídka odběru pivovarského mláta za odvoz

6.3.2023

Pivovarské mláto za odvoz Maloskalský pivovar, Malá Skála

» více

5. - 7. 4. 2023 - Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou

22.2.2023

Velikonoční slavnosti v Jablonci nad Nisou, 5. - 7. dubna 2023, 9.00-18.00, Mírové náměstí

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

29.03.
Počasí na den 29.03.
3°C / 7°C

30.03.
Počasí na den 30.03.
5°C / 13°C

31.03.
Počasí na den 31.03.
6°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A