Lesníci pro ekologickou výchovu mladé generace

24.4.2006

Od roku 1999, kdy vzájemná spolupráce Lesů ČR a Pavučiny začala, bylo vynaloženo na projekty 8 mil Kč. Vzdělávacích aktivit se zúčastnilo 138 000 dětí z celé republiky. Spolupráce má tři základní roviny: výukové programy, vzdělávací projekty a lesní semináře. Výukové a vzdělávací projekty se soustředí na čtyři okruhy: lesní ekosystémy, lesní hospodaření a péče o les, možnosti využití dřeva jako obnovitelné suroviny a práce LČR. Tzv. lesní semináře jsou určeny pracovníkům středisek ekologické výchovy a další pedagogické pracovníky, témata jsou různá – např. udržitelný les, lesní ekopedagogika, trvale udržitelný způsob hospodaření v lesích ČR apod. Pro letošní rok se počítá s částkou 2 mil. Kč. na podporu sedmi vzdělávacích projektů jednotlivých středisek SSEV Pavučina, které byly vybrány odbornou komisí. Základními kritérii výběru byly vysoká odborná úroveň a perspektivnost projektů i v dalších letech. Z nejzajímavějším projektům patří např. Lesní abeceda pro začínající čtenáře, využitelná i pro výuku zrakově postižených díky překladu do Braillova písma a kresbami s výraznými konturami. V projektu Lesníkova brašna se děti učí dívat se na les očima lesníků z praxe, seznamují se nejen se vztahy mezi jednotlivými organismy, ale také s vývojem lesa v rámci ročního období a generačního cyklu i s tím, jak les hospodářsky a přitom s ohledem k přírodě šetrně využívat. Projekt Od semínek po výrobek je doplňkovým výukovým programem pro přírodovědu - 4. třída a přírodopis - 7. třída základních škol. Jedná se sadu naučných karet, na nichž jsou vysvětleny jednak činnosti v lese od sázení až pod vytvoření výrobku ze dřeva a jednak na příkladu 20 stromů jsou zachycena stadia jejich vývoje od semene po dospělý strom. Z tiskové konference Lesů ČR a Pavučiny, 19. 4. 06/sb

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.09.
Počasí na den 24.09.
8°C / 18°C

25.09.
Počasí na den 25.09.
8°C / 21°C

26.09.
Počasí na den 26.09.
9°C / 23°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A