Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu přípravků na ochranu rostlin

13.12.2022

Novela rostlinolékařského zákona přinese od 1. července 2023 změny v označování přípravků na ochranu rostlin, procesu vzájemného povolování, ale i povinnosti elektronické evidence používání přípravků a další. Cílem novely je především zabránit falšování přípravků a zlepšit jejich dostupnost.

Novela rostlinolékařského zákona stanoví z pohledu uvádění přípravků na ochranu rostlin  na trh povinnost označení přípravků určených pro profesionální uživatele 2D kódy a distributorům těchto přípravků povinnost zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat. Způsob a forma zasílání dat budou stanoveny novelou vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin. Již nyní je registrovaným distributorům umožněn do datového úložiště přístup.

Dále novela zákona zjednodušuje proces vzájemného uznávání povolených přípravků podle předpisu EU v jiném členském státě ze zóny, do níž patří i Česká republika. Nově se závěry, související s ochranou zdraví lidí, přebírají ze země původu bez dalšího hodnocení.

Novinkou pro distributory vzájemně uznaných pomocných prostředků bude povinnost zaslat oznámení ÚKZÚZ před jejich prvním uvedením na trh v ČR. I zde se jedná o zjednodušení, toto oznámení nahradí složitější proces povolování.

Zemědělci hospodařící na výměře větší než 200 hektarech budou po účinnosti novely zákona povinni vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků v elektronické podobě, umožňující jejich následné elektronické zpracování a předávat je ÚKZÚZ, a to do konce měsíce následujícího po aplikaci. Způsob a formát bude upřesněn vyhláškou o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin. Tato úprava nemění povinnost zaznamenat údaje o provedené aplikaci přípravku a pomocného prostředku do následujícího pracovního dne po aplikaci.

V případě oznamovací povinnosti při aplikaci rodenticidů bude povinné oznámit pouze ÚKZÚZ aplikaci na všech pozemcích tři dny před jejím provedením.

Před provedením aplikace přípravků označených jako nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely bude platit povinnost oznámit plánovanou aplikaci pouze chovatelům včel, jejichž adresa elektronické pošty (e-mail) je uvedena v LPIS.

Zákon mimo jiné umožňuje  aplikaci přípravků ve formě granulí a kapslí pomocí dronů, i bez povolení letecké aplikace. 

Ke změnám dochází i v případě odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. U osvědčení I. stupně dochází ke změně platnosti, a to na jeden rok v případě, že se jedná o kurz organizovaný zaměstnavatelem.  Nově k poskytování znalostí v rámci tohoto kurzu je oprávněn držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně.

V případě osvědčení II. stupně odborné způsobilosti nově vydává osvědčení pověřené vzdělávací zařízení. Zároveň zajišťuje po dohodě s Ústavem a místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví konání zkoušek a vyhlašuje termíny nejméně 6 měsíců před dnem jejich konání. Zkoušejícím u zkoušek může být pouze osoba, která splňuje kvalifikační předpoklady pro odborného školitele.

Účinnost novely rostlinolékařského zákona je od 1. července 2023.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Přílohy:

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (ÚKZÚZ) (eagri.cz)

Zákon č. 273/2022, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči

Podrobnosti k označování přípravků 2D kódy a úložišti dat lze získat na webu ÚKZÚZ.

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

14. 3. 2024 - Seminář "Projekty fotovoltaických elektráren na zemědělských stavbách"

1.3.2024

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2024 od 10 hodin (prezence od 9:30) v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

» více

11. 3. 2024 - pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

1.3.2024

V pondělí 11.3.2024 od 15 hodin (cca do 17 hodin) se uskuteční v zasedací místnost na radnici MÚ Frýdlant (hlavní historická budova 1.patro) pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

» více

9. 3. 2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

01.03.
Počasí na den 01.03.
6°C / 14°C

02.03.
Počasí na den 02.03.
6°C / 12°C

03.03.
Počasí na den 03.03.
5°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A