Zrušení české vyhlášky o hygieně při prodeji potravin

24.4.2006

Vyhláška 347/2002 o hygieně při prodeji potravin byla zrušena vyhláškou 127/2006, a sice z důvodu, že v ní obsažená ustanovení znamenala duplicitu k nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin (příloha 2), které je součástí tzv. hygienického balíčku, a které vstoupilo v platnost k 1. 1. 2006. Nová vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení (6. 4. 2006). Nařízení 852/2004 stanovuje obecné zásady hygieny pro celý potravinový řetězec od producenta po prodej. Pro potraviny živočišného původu navíc platí ustanovení nařízení 853/2004, dále je nutné brát zřetel na nařízení o mikrobiologických požadavcích 2073/2005. Nařízením 852/2004 jsou vyžadovány zásady HACCP, povinnosti související s registrací podniků a se spoluprací s kontrolními orgány. Kapitola III (čl. 7 – 9) se týká správné (hygienické, výrobní a provozní) praxe, kapitola IV (čl. 10, 11) se týká dovozu a vývozu. Řada ustanovení se týká procedur, kterými se určitá ustanovení mohou doplňovat nebo měnit, a sice na vnitrostátní či celounijní úrovni. Významná ustanovení jsou obsažena v přílohách. Příloha I se týká prvovýroby (hygienické požadavky, vedení záznamů, doporučení pro správnou výrobní praxi. Příloha II obsahuje doporučení pro všechny ostatní podnikatele zacházející s potravinami – právě zde jsou uvedeny požadavky původně důkladně zpracované ve vyhlášce 347/2002.: 1. Obecné požadavky na potravinářské prostory 2. Zvláštní požadavky na prostory pro přípravu, ošetření a zpracování potravin 3. Požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory 4. Požadavky na přepravu 5. Požadavky na zařízení 6. Potravinářské odpady 7. Zásobování vodou 8. Osobní hygiena 9. Ustanovení o potravinách 10. Ustanovení týkající se balení 11. Tepelné ošetření 12. Školení Sbírka zákonů, 2006, č. 61
Zdroj: ÚZPI
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

02. 06. 2024. - Chov matek

16.5.2024

Praktický seminář na Včelí farmě ve Smržově . Vrcholem včelařské práce je chov matek a s ním souvisí i tvorba oddělků

» více

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

22.05.
Počasí na den 22.05.
11°C / 18°C

23.05.
Počasí na den 23.05.
11°C / 20°C

24.05.
Počasí na den 24.05.
12°C / 21°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A