Novela vyhlášky č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty

28.11.2023

Nový právní předpis účinný od 1. ledna 2024

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 340/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 30 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, vymezuje podmínky zkoušek nezbytných pro registraci odrůd druhů vymezených v druhovém seznamu, který je stanoven vyhláškou č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin. Metodiky pro provádění polních a laboratorních zkoušek odrůd zemědělských druhů, odrůd zeleninových druhů a odrůd révy jsou pak stanoveny vyhláškou č. 218/2019 Sb., která implementuje do právního řádu České republiky příslušné směrnice Evropské unie specifikující požadavky na provádění těchto zkoušek.

V ČR registraci odrůd zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který v rámci registračního procesu zkoušky odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd provádí.

Směrnice Komise 2003/90/ES a 2003/91/ES byly přijaty s cílem zajistit, aby odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovovaly požadavkům protokolů zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti vydaných Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové protokoly byly pro dané druhy stanoveny. Na odrůdy ostatních druhů se podle uvedených směrnic vztahují zásady pro zkoušení odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

Novela vyhlášky upravuje přílohy č. 2, 3 a 5 vyhlášky tak, aby jejich znění týkající se transpozice příslušných předpisů EU, seznamů protokolů Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) a zásad zkoušení Unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV) bylo v souladu s prováděcí směrnicí Komise (EU) 2023/1438 z 10. 7. 2023.

Platná vyhláška obsahovala již neaktuální výčet metodik pro ovocné rody a druhy, proto bylo také nutné aktualizovat jejich výčet v souladu s čl. 6 odst. 4 písm. a) a b) prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

14. 3. 2024 - Seminář "Projekty fotovoltaických elektráren na zemědělských stavbách"

1.3.2024

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2024 od 10 hodin (prezence od 9:30) v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

» více

11. 3. 2024 - pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

1.3.2024

V pondělí 11.3.2024 od 15 hodin (cca do 17 hodin) se uskuteční v zasedací místnost na radnici MÚ Frýdlant (hlavní historická budova 1.patro) pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

» více

9. 3. 2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

01.03.
Počasí na den 01.03.
6°C / 14°C

02.03.
Počasí na den 02.03.
6°C / 12°C

03.03.
Počasí na den 03.03.
5°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A