Sucho podle plánu: Pro případy vyhlášení celostátního sucha sáhne ústřední komise po operativním plánu. Dnes jej vláda vzala na vědomí.

1.2.2024

Česko má od loňského léta „aktualizovanou“ preventivní Koncepci ochrany před následky sucha a nyní i svůj Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Plán dle vodního zákona představuje legislativní nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody. Vznikl na základě plánů pro sucho pro území jednotlivých krajů České republiky. O tento dokument, vypracovaný resortem životního prostředí a zemědělství, se bude opírat Ústřední komise pro sucho při rozhodování o opatřeních ve stavu akutního nedostatku vody v ČR. Materiál dnes vláda vzala na vědomí.

„Nyní se může každý, kdo je na odběrech vody závislý, například zemědělci nebo zahrádkáři, ve veřejné části plánu informovat o opatřeních, která budou zvažována při vyhlášeném celostátním suchu. Druhá, neveřejná část našeho plánu pro zvládání sucha, je takovými žlutými stránkami s manuálem pro všechny členy suchých komisí na národní i krajské úrovni. Najdou v něm podrobné informace o významných uživatelích vody včetně kontaktů, velikosti a míst odběrů a vypouštění,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a doplňuje: „Plán funguje i jako návod, jak postupovat při vyhodnocování nutnosti svolání Ústřední komise pro sucho a při přijímání nezbytných operativních opatření při vyhlášeném stavu nedostatku vody na krajské i celostátní úrovni.”

Návrh Plánu pro sucho pro území ČR dopředu projednaly Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství s krajskými úřady, správci povodí, Českým hydrometeorologickým ústavem, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra a mimo jiné i se členy Ústřední komise pro sucho.

„Právě koordinace vzájemné součinnosti krajských komisí zasažených krajů a přijímání opatření ve vztahu k nejvýznamnějším odběratelům a k prvkům kritické infrastruktury při současném ohledu na zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou během rozsáhlých epizod sucha, jsou úkolem Ústřední komise pro sucho. Vodní zákon sice stanovuje hierarchii užití vody při stavu nedostatku vody, ale skutečné zvládání takové situace vyžaduje podrobnější manuál, a tím je právě nově zpracovaný Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území ČR. Plán obsahuje řadu doporučení a nástrojů pro konkrétní území republiky, včetně široké škály opatření k úsporám vody, jako jsou například převody vody mezi vodárenskými soustavami, úpravy manipulačních řádů, omezení nakládání s vodami apod. Součástí plánu je i systém výstrahy, ve kterém hraje hlavní roli Český hydrometeorologický ústav. Pro vyhlášení výstrahy jsou rozhodující nově stanovené místní směrodatné limity sucha pro včasné varování ve vztahu k jednotlivým zdrojům vody,“ dodává ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území ČR se bude aktualizovat jednou za čtyři roky. Přihlédne se k případné proběhlé epizodě sucha, při které byl vyhlášen stav nedostatku vody, nebo k podstatné změně v systému hospodaření a zásobování vodou. Po odeznění se provede vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a navrhnou se jejich případné úpravy, které budou zohledněny v příslušných částech plánu pro sucho.

Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (veřejná část): https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/plansuchocr/

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

14. 3. 2024 - Seminář "Projekty fotovoltaických elektráren na zemědělských stavbách"

1.3.2024

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2024 od 10 hodin (prezence od 9:30) v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

» více

11. 3. 2024 - pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

1.3.2024

V pondělí 11.3.2024 od 15 hodin (cca do 17 hodin) se uskuteční v zasedací místnost na radnici MÚ Frýdlant (hlavní historická budova 1.patro) pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

» více

9. 3. 2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

01.03.
Počasí na den 01.03.
6°C / 14°C

02.03.
Počasí na den 02.03.
6°C / 12°C

03.03.
Počasí na den 03.03.
5°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A