Zemědělští výzkumníci mohou začít hlásit projekty do soutěže o Ceny ministra zemědělství

2.2.2024

Ministerstvo zemědělství (MZe) začalo přijímat projekty, které se budou ucházet o Ceny ministra zemědělství. Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích, a to Cena pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Soutěžit lze s výzkumnými projekty například z oblastí ochrany půdy před erozí, šlechtěním nových odrůd, které se lépe přizpůsobí měnícím se klimatickým podmínkám, nebo inovací v produkci potravin. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství v létě na agrosalonu Země živitelka.

„Ceny ministra zemědělství udělujeme každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu financovanému Ministerstvem zemědělství. Naší snahou je, podpořit aktivity, které mají významný praktický přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Přihlášený projekt se může týkat například podpory zdraví hospodářských zvířat s využitím inovativních technologií, smart nástrojů pro řízení závlahových systémů, prvků polní autonomie nebo hospodaření s organickou hmotou v orné půdě, nových postupů šlechtění tradičních odrůd rostlin, druhové přeměny lesů odolnějších na změny klimatu a nových technologií při výrobě tradičních potravin. Projekty mohou být také zaměřeny na rozvoj strategií k zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v krajině a pro pokrytí hospodářských potřeb.

Do soutěže, kterou MZe vyhlašuje ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd se přihlášky přijímají do 1. března. Vítězové budou vyhlášeni 22. srpna na výstavě Země živitelka, kde jim ocenění předá ministr zemědělství. Odměna za první místo je 100 tisíc korun, projekty na druhém a třetím místě získají 80 a 60 tisíc korun. Soutěž je určena pro badatele mladší 35 let. Zúčastnit se mohou mladé vědkyně a vědci a autorka nebo autor výsledku výzkumu a experimentálního vývoje. Předložené návrhy jsou hodnoceny zejména s ohledem na originalitu výsledku, uplatnitelnost a aktuálnost řešeného tématu. Z důvodu sladění rodinného a pracovního života se vědkyním/vědcům prodlužuje stanovená hranice 35 let o dobu strávenou na mateřské/rodičovské dovolené.

Návrhy je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství (více informací - Ceny ministra zemědělství pro rok 2024 ).

Vojtěch Bílý

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

14. 3. 2024 - Seminář "Projekty fotovoltaických elektráren na zemědělských stavbách"

1.3.2024

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 14. března 2024 od 10 hodin (prezence od 9:30) v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

» více

11. 3. 2024 - pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

1.3.2024

V pondělí 11.3.2024 od 15 hodin (cca do 17 hodin) se uskuteční v zasedací místnost na radnici MÚ Frýdlant (hlavní historická budova 1.patro) pracovní setkání chovatelů hospodářských zvířat z Frýdlantska

» více

9. 3. 2024 - Krajská myslivecká konference 2024

19.1.2024

Blíží se krajská myslivecká konference, ještě měsíc lze hlasovat o významnou osobnost v myslivosti

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

01.03.
Počasí na den 01.03.
6°C / 14°C

02.03.
Počasí na den 02.03.
6°C / 12°C

03.03.
Počasí na den 03.03.
5°C / 14°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A