Kraj podpořil hospodaření v lesích a myslivost. Rozdělil dotace a vyhlásil programy na letošní rok

6.3.2024

Liberecký kraj dlouhodobě podporuje hospodaření v lesích a od loňského roku také myslivost. Letos rozdělí dohromady 2.811.334 korun. Celkem 16 dotací míří k zájemcům v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích (2.502.648 korun) a 14 dotací z programu Podpora myslivosti (308.686 korun). Rozhodli o tom na svém včerejším jednání krajští radní, kteří navíc odsouhlasili znění podmínek těchto dvou programů na letošní rok.

„Lesnický fond Libereckého kraje patří k nejstarším peněžním fondům Libereckého kraje. Dlouhodobě vyhlašujeme program Podpora hospodaření v lesích, v rámci kterého chceme zejména ochránit lesy proti škůdcům pokládáním a asanací lapáků a ochranou porostů nátěrem repelenty. Chceme také podpořit rekonstrukce lesních cest a zabezpečit mladé lesní porosty, a proto podporujeme výstavbu nového oplocení,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. „Vloni jsme změnili tzv. Statut Lesnického fondu Libereckého kraje a v aktuální verzi již počítáme i s podporou myslivosti v reakci na výskyt afrického moru prasat v regionu. Z tohoto programu podporujeme lov černé zvěře a chceme snížit riziko značných hospodářských škod.“

Krajští radní na svém včerejším jednání odsouhlasili znění podmínek těchto programů na letošní rok:

1) Program Podpora hospodaření v lesích

Dotované činnosti:

  • v zájmu ochrany lesa proti škůdcům pokládání a asanace lapáků
  • v zájmu ochrany lesa před škodami zvěří ochranný nátěr repelenty a individuální ochrana mechanickou zábranou
  • v zájmu zlepšení stavu lesních cest oprava lesních cest
  • v zájmu monitoringu působení zvěře na stav lesních porostů založení kontrolních a srovnávacích ploch

Kraj poskytne žadatelům dotaci ve výši 50 % prokázaných nákladů. Maximální výše dotace může činit 600.000 korun. Celkem kraj v programu připravil 3,3 miliony. Žádost musí být podána do 3 měsíců od ukončení prací, nejpozději však do 31. prosince letošního roku.

2) Program Podpora myslivosti

Dotované činnosti:

  • pořízení chladicího zařízení uživateli honiteb, které se nacházejí z větší části na území Libereckého kraje a alespoň jedna její část je v den podání žádosti ve vymezeném uzavřeném pásmu I nebo ve vymezeném uzavřeném pásmu II vyhlášenými v rámci mimořádných veterinárních opatření Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Liberecký kraj z důvodu zamezení šíření afrického moru prasat

Kraj poskytne žadatelům dotaci ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů na nákup a zprovoznění chladicího zařízení a jeho součástí, nejvýše však může příspěvek činit 30.000 korun na jedno chladicí zařízení. Maximální výše dotace je 60.000 korun. Kraj v programu připravil 1 milion korun. Žádost musí být podána do 3 měsíců od ukončení prací, nejpozději však do 31. prosince letošního roku.

Zdroj: Liberecký kraj
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A