V Praze se uskutečnila mezinárodní konference na podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině

2.4.2024

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky  a Organizací pro zemědělství a výživu (FAO) ve dnech 26. –27. března hostila Mezinárodní konferenci pro podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině, kterou pořádalo Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny. Konference se účastnili zástupci Německa, Polska, Slovenska, Finska, Lucemburska a Spojených států amerických a významných lesnických organizací jako je FOREST EUROPE, IUFRO, EUSTAFOR nebo PEFC. Další státy a organizace se účastnily na dálku. Společně se zabývali i otázkami zvyšování odolnosti lesů, ochranou před odlesňováním a dalšími výzvami, kterým lesy na Ukrajině čelí.

Cílem konference bylo zvýšit povědomí a mobilizovat mezinárodní společenství k podpoře naléhavých potřeb a obnovy lesnického sektoru na Ukrajině, s důrazem na obnovu lesů, nákup vybavení, školení a výstavbu kapacit. Česká republika přispěje částkou 18,6 milionů korun na podporu obnovy kapacit Ukrajiny v monitoringu stavu lesů a jeho harmonizace se standardy EU,“ uvedl vrchní ředitel pro řízení Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Patrik Mlynář.

Účastníci konference diskutovali a představovali své možnosti a plány, jak pomoc ukrajinskému lesnictví bojovat s důsledky probíhající války. „Řešily se otázky jako založení svěřeneckých fondů, financování obnovení zničené infrastruktury, odminování místních lesů, možnosti školení lesníků nebo podpora vědy a vzdělávání. Jsme rádi, že jsme pro účely této důležité akce mohli poskytnout zázemí naší fakulty,“ uvedl první proděkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Radek Rinn.

Na žádost Ministerstva pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny spojila Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) v úzké spolupráci s Forest Europe své síly, aby zmobilizovala mezinárodní společenství a zainteresované partnery na podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině.

Lesnický sektor na Ukrajině čelí v důsledku války značným škodám, s i odhadovanými ztrátami ve výši 3,3 miliardy dolarů. V důsledku požárů v oblastech postižených válkou bylo jen v roce 2023 zničeno 28 393 hektarů a celkově 211 574 hektarů lesa. Rozsáhlé oblasti lesů zachvátily požáry způsobené válečnými událostmi, které způsobily postižení tisíců místních komunit. Odminování vyžaduje 690 000 hektarů lesa, celkově jsou válkou poškozeny téměř 3 milióny hektarů lesů (více než je plocha lesů v ČR).

Důsledky vyčíslených škod, ztrát a dopadů na komunity a ukrajinské obyvatelstvo jsou znepokojivé, zejména s ohledem na ztrátu pracovních míst, zrychlenou míru eroze, snížení zadržování vody. Zasažena je i biodiverzita, kulturní, rekreační a sezónní využití mimoprodukčních funkcí lesa. Zásahy na obnovu lesa jsou nutné a naléhavé potřeby byly odhadnuty na 681 milionů dolarů na období 2024–2028 a na 2,3 miliardy dolarů na příští desetiletí.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A