Regionální potravina Liberecký kraj – výzva k podávání přihlášek

2.5.2024

Ministerstvo zemědělství již patnáctým rokem realizuje projekt Regionální potravina, který seznamuje spotřebitele s regionálními potravinami z jednotlivých krajů České republiky.

Příjem přihlášek do soutěže Regionální potravina

v Libereckém kraji probíhá do 28. 5. 2024

nabor RP 2024

Udělování značky Regionální potravina je určeno pro potravinářské výrobky nebo zemědělské produkty od malých a středních potravinářských podniků, tj. subjekty s počtem maximálně 250 zaměstnanců. Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která je provozovatelem potravinářského podniku a je považována za výrobce na území Libereckého kraje.

Zemědělský produkt nebo potravinářský výrobek, který je přihlašován do soutěže o udělení značky Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, (v tomto případě Liberecký kraj) případně je-li to z objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70 %. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu. U ostatních surovin se dle části B uvede procentické zastoupení, včetně uvedení původu.

Výrobky lze přihlásit do těchto kategorií:

 1. Masné výrobky tepelně opracované (uzené maso, šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunka, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací klobása, uzené koleno, paštika apod.).
 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy (fermentované a tepelně opracované výrobky – poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobása, sušená šunka apod.).
 3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy).
 4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.).
 5. Pekařské výrobky včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny).
 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek.
 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína z hroznu révy vinné; např. piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary, ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá, sušená, proslazená nebo nakládaná ovoce a zelenina, kompoty, džemy, povidla, protlaky apod.).
 9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.).

Do každé kategorie je možné přihlásit maximálně 5 výrobků od stejného výrobce.

Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit a v termínu odeslat:

 • Při přihlášení více výrobků v rámci jedné kategorie je možné přiložit originál Části A, Části C a Části D pouze jednou, Část B ke každému výrobku.

 • Žadatel je povinen současně s přihláškou předložit fotodokumentaci nebaleného výrobku a používaný obal určený pro spotřebitele nebo jeho návrh, z něhož jsou patrné všechny údaje uvedené na tomto obalu v souladu s platnou legislativou, jde-li o formu balené potraviny.

 • Kopii výpisu z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku nebo výpis z Evidence zemědělského podnikatele, ne starší 3 měsíců. Přílohu je možné doložit výpisem pořízeným způsobem umožňující dálkový přístup.


Věnujte pozornost aktuálně platné Metodice pro udělování značky Regionální potravina včetně příloh A, B, C, D. Veškeré dokumenty jsou k dispozici na stránkách www.regionalnipotravina.cz nebo www.apic.cz. pod odkazem Regionální potravina Liberecký kraj 2024. Osobně si je můžete vyzvednout na adrese Regionální agrární rady LK.

 

Způsob přijímání přihlášek do soutěže:

Osobně nebo doporučeně poštou na adrese: Regionální agrární rada Libereckého kraje, U Nisy 745/ 6a, 460 02 Liberec 3 - Jeřáb, případně prostřednictvím datové schránky: wnvaffu

Přihlašování do soutěže pro jednotlivé výrobky probíhá od 1. 5. do 28. 5. 2024. Každá přihláška musí být podepsána vlastnoručně nebo elektronickým podpisem dle typu zaslání nejpozději ke dni ukončení příjmu přihlášek. K zamezení vyřazování výrobků z administrativních důvodů je pracoviště Regionální agrární rady Libereckého kraje plně k dispozici. Hodnotitelská komise proběhne 11. 6. a slavnostní vyhlášení soutěže pak 19. 9. na akci Den regionálních potravin Libereckého kraje v Liberci.

Termín a místo závozu vzorků k Hodnotitelské komisi:

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642, 460 01 Liberec

10. 6. 2024 od 8:00 do 16:00 hodin pro nekazící se výrobky

11. 6. 2024 od 7:00 do 8:30 hodin pro rychle se kazící výrobky (pekařské, cukrářské, aj.)

Vzorky do Hodnotitelské komise jsou ze strany výrobců poskytovány zdarma.

Kontakt: Václav Chábera, tel: 737 481 807, email: info@apic.cz


Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

02. 06. 2024. - Chov matek

16.5.2024

Praktický seminář na Včelí farmě ve Smržově . Vrcholem včelařské práce je chov matek a s ním souvisí i tvorba oddělků

» více

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

22.05.
Počasí na den 22.05.
11°C / 18°C

23.05.
Počasí na den 23.05.
11°C / 20°C

24.05.
Počasí na den 24.05.
12°C / 21°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A