Novela vyhlášky č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

25.4.2024

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 93/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky se zejména týká:

 • naplnění zmocnění podle § 3e odst. 5 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, týkajícího se uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu, což souvisí s poslední novelou zákona o oběhu osiva a sadby č. 277/2023 Sb.,
 • úpravy skupin porostů rozmnožovacího materiálu s cílem odstranit možné nejasnosti při zařazování typů rozmnožovacího materiálu,
 • zpřesnění počtu a termínů přehlídek ovocných rodů a druhů tak, aby bylo zřetelně odděleno uznávací řízení, které probíhá ve správním řízení, od kontroly konformního rozmnožovacího materiálu (CAC) v režimu oznamování o rozsahu výroby,
 • zpřesnění požadavků u návěsek a dokladů dodavatele rozmnožovacího materiálu s vazbou na rostlinolékařské pasy v souladu s platnou úpravou rostlinolékařské péče v Evropské unii,
 • aktualizace některých požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů tak, aby byly zohledněny poznatky z praxe týkající se pěstovaných druhů a odrůd, a
 • terminologických zpřesnění a revizí již neodpovídajících odkazů na poznámky pod čarou.

Novela vyhlášky č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 92/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb.

Novela vyhlášky se týká zejména:

 • naplnění zmocnění podle § 3e odst. 5 zákona o oběhu osiva a sadby, týkající se uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu, což souvisí s poslední novelou zákona o oběhu osiva a sadby č. 277/2023 Sb.,
 • zavedení definice pojmu prakticky prostý škodlivých organismů tak, jako již je tento pojem definován ve vyhlášce č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu,
 • výčtu dokladů sloužících k ověření původu rozmnožovacího materiálu, navrhuje se přidat i dosud chybějící oba typy návěsek, tedy úřední návěska a doklad dodavatele, protože se jedná o základní doklady prokazující totožnost rozmnožovacího materiálu při pohybu po trhu Evropské unie,
 • zpřesnění požadavků u návěsek a průvodních dokladů rozmnožovacího materiálu s vazbou na rostlinolékařské pasy v souladu s úpravou rostlinolékařské péče v Evropské unii,
 • zrušení § 10, protože ustanovení týkající se elektronizace formuláře pro oznámení dovozu a vzoru žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu chmele, révy a okrasných druhů ze třetích zemí je již obsaženo v § 18 odst. 12 zákona o oběhu osiva a sadby,
 • terminologických zpřesnění a revizí již neodpovídajících odkazů na poznámky pod čarou a
 • úprav vyplývajících z praktické aplikace platné právní úpravy.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

23. -25. 8. 2024 - Kurz pro začínající včelaře

16.7.2024

Pobytový kurz: Termín 23. -25. srpna 2024 (pobytový Pá-Ne), Místo konání Penzion Svět pod Ještědem - Hoření paseky a Včelí Farma Smržov

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.07.
Počasí na den 24.07.
13°C / 22°C

25.07.
Počasí na den 25.07.
10°C / 24°C

26.07.
Počasí na den 26.07.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A