Dvacet let FADN v ČR – sítě, která přesnými resortními daty pomáhá rozvoji našeho zemědělství

16.5.2024

Už 20 let funguje v České republice zemědělská účetní datová síť FADN, která poskytuje kvalitní data o hospodaření zemědělských podniků. FADN disponuje údaji, které jsou důležité pro ověřování správného nastavení zemědělské politiky. Síť spravuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství (MZe).

FADN už 20 let slouží pro přípravu, vyhodnocení a revizi zemědělských politik. Pomáhá s vyhodnocováním příjmů zemědělských podniků, disponuje také unikátními daty reprezentativního vzorku ekologicky hospodařících podniků nebo informacemi o hospodaření v oblastech s přírodním znevýhodněním (ANC) či o technologiích precizního zemědělství.

„Pro porozumění stavu hospodaření zemědělských podniků a ověření fungování nastavených opatření zemědělské politiky jsou reálná tvrdá data nezbytností. Přesné údaje jsou pro současné zemědělství nezbytné a jedním z hlavních zdrojů je právě sít FADN. Zásadní je, že poskytuje data, která jsou korektní a transparentní, ostatně i Evropská komise hodnotí českou FADN jako jednu z nejlepších v celé Evropské unii,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Aktuálně byla data FADN použita pro přípravu Strategického plánu SZP 2023-2027 a v posledních měsících jsme již zpracovali první vyhodnocení dopadů změn v nastavení podmínek nové zemědělské politiky. Data FADN jsou také důležitá a potřebná pro výzkum. Údaje však často využívají také samotní zemědělci a zemědělské nevládní organizace,“ uvedl Štěpán Kala, ředitel ÚZEI.

Šetření FADN je založeno na rozsáhlé databázi zemědělských podniků, které jsou do šetření vybírány na základě výrobní specializace a ekonomické velikosti, aby bylo možné zajistit vysokou míru reprezentativnosti výsledků. Údaje jsou získávány z účetních uzávěrek zemědělských podniků a jejich relevantnost pravidelně kontroluje Evropská komise. Data FADN v ČR reprezentují 96 % hektarů obhospodařované zemědělské půdy a 98 % dobytčích jednotek.

„Zemědělské podniky jsou zásadním prvkem celého systému a jejich účast na šetření FADN je klíčová. Velmi si vážíme všech našich respondentů, protože dotazník FADN je poměrně obsáhlý. Nicméně během dvacetiletého působení našeho pracoviště se nám daří postupně snižovat zátěž zemědělců pomocí využívání dalších administrativních zdrojů. Aktuálně takto zajištujeme zhruba 43 % šetřených dat,“ konstatovala Jana Macháčková, vedoucí Kontaktního pracoviště FADN ČR.

„Naším cílem je ubírat zemědělcům byrokratické povinnosti a spolehlivý nástroj je právě síť FADN. Pokud disponujeme ověřenými daty, nemusíme už po zemědělcích chtít, aby je znovu někam dodatečně vyplňovali,“ uvedl ministr Výborný.

„Hodnotu šetření můžeme posoudit podle míry zapojení, kdy pětina respondentů každoročně odevzdává data již 20 let. Těmto zemědělským podnikům připravujeme za jejich dlouholetou spolupráci malé poděkování. Ve čtvrtek 16. května jsme uspořádali společné setkání účastníků všech zainteresovaných stran, které se na vzniku a fungování FADN v ČR již 20 let podílí,“ řekl Štěpán Kala.

Vstupem do Evropské unie přijala Česká republika povinnost vést zemědělskou účetní datovou síť, která je známá pod anglickým názvem Farm Accountacy Data Network (FADN). FADN zabezpečuje obsáhlou datovou základnu údajů zjištěných šetřením v jednotlivých zemědělských podnicích. Data za české zemědělské podniky jsou Evropské komisi předávána od účetního roku 2004. Důležité je, že sjednocené metodické postupy a procesy umožnují porovnávat výsledky mezi členskými státy EU.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

06. 07. 2024 - Setkání chovatelů poštovních holubů a včelařů

5.6.2024

Zveme vás na Setkání chovatelů poštovních holubů a včelařů, které se koná 6. 07. 2024 od 9:00 do 12:00 v táborové základně č.p. 1977 v Jindřichovicích pod Smrkem

» více

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
17°C / 30°C

22.06.
Počasí na den 22.06.
12°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A