Zpřísnění pravidel při cestování se zvířaty z Ruska a Běloruska do EU

16.5.2024

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že od poloviny září dojde ke zpřísnění podmínek pro cestování se zvířaty z Ruska a Běloruska do Evropské Unie (EU). V případě neobchodních přesunů psů, koček a fretek z výše uvedených zemí do EU (včetně České republiky) bude nutné doložit výsledky sérologického vyšetření dokazující, že zvířata mají dostatečnou výši protilátek proti vzteklině. Důvodem zpřísnění je především nepříznivá nákazová situace v uvedených zemích.

Nařízení EU, které mění pravidla neobchodního přesunu psů, koček a fretek přijíždějících z Ruska a Běloruska do EU vstupuje v platnost od 16. 5. 2024 s tím, že přijaté prováděcí nařízení nabývá účinnosti od 16. 9. 2024. Rusko a Bělorusko na jeho základě budou odstraněny ze seznamu takzvaných vyjmenovaných třetích zemí, pro něž platí mírnější podmínky než pro ostatní země, které nejsou členy EU.

Od poloviny září budou muset chovatelé vstupující do EU se psy, kočkami a fretkami vstupující do EU z Ruska nebo Běloruska prokázat, že byli podrobeni sérologickému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině. O změně pravidel SVS informuje s předstihem, protože požadavek sérologického vyšetření nese s sebou i podmínku, že zvíře může přicestovat do EU až za tři měsíce od data odběru krve.

Pravidla neobchodního přesunu psů, koček a fretek ze třetích zemí do EU stanovuje čl.  10 nařízení EP a Rady (EU) č. 576/2013. Psi, kočky a fretky vstupující do EU musí být podrobeni sérologickému testu prokazujícímu titr protilátek proti vzteklině.

Třetí země žádající o zařazení na seznam vyjmenovaných třetích zemí musí prokázat, že ve vztahu k psům, kočkám a fretkám v zájmovém chovu splňují dostatečnou úroveň bezpečnosti, pokud jde o rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat spojené s těmito neobchodními přesuny zvířat v zájmovém chovu.

Kontroly prováděné v posledních letech v místech vstupu do EU prokázaly opakované nesplnění podmínek týkajících se preventivních zdravotních opatření proti vzteklině u psů, koček a fretek v zájmovém chovu přemisťovaných z Ruské federace a Běloruska. Konktrétně se jednalo o případy nesplnění podmínek očkování proti vzteklině, jeho nevhodné podání, jakož i chybné osvědčování. Vzhledem k popsaným nedostatkům a nepříznivé epizootologické situaci v Rusku a Bělorusku, kde se vzteklina stále vyskytuje a je pravidelně odhalována u psů a koček, přijala Komise nařízení, kterým byly obě země vyškrtnuty ze seznamu vyjmenovaných zemí.

Zdroj: Státní veterinární správa ČR
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A