3. 5. 2006 - Financování protipovodňových opatření zajišťovaných Ministerstvem zemědělství

3.5.2006

Povodně představují nepředvídatelné přírodní katastrofy, kterým nelze zabránit, avšak je možné zvýšenou prevencí omezit rozsah jejich následků. Zvýšení výskytu velkých až katastrofických povodní v Evropě v posledních 15 letech a předpovědi ze scénářů dopadu klimatických změn vyžadují zahájit systémová opatření k omezení negativních účinků vod. S ohledem na zanedbání protipovodňové ochrany před obdobím výskytu těchto mohutných povodní (t.j. před rokem 1997) a vzhledem k nepřiměřeném využití údolních niv zástavbou, je třeba věnovat maximální pozornost posílení prevence před povodněmi v následujícím období. To znamená realizovat efektivní protipovodňová opatření ke snížení povodňových rizik pro obyvatelstvo a majetek jednotlivců, firem a veřejného i státního majetku.. Povodně se dotýkají obyvatel v aglomeracích a rozhodujících průmyslových podniků vytvořených historicky podél vodních toků v celé Evropě, a proto protipovodňová a preventivní opatření jsou předmětem veřejného zájmu ve všech státech. Finanční náklady na účinná opatření, která lze moderními technologiemi matematických modelů odtokových poměrů navrhovat, přinášejí zásadní omezení povodňových škod a zejména eliminují ohrožení životů obyvatel. Vzhledem k tomu, že budování efektivních opatření vyžaduje složitou a komplexní přípravu, je nezbytné zajistit průběžnou realizaci preventivních aktivit a opatření a snížit tak rizika následků povodňových situací. Zabezpečení takového průběžného procesu vyžaduje dostatečné finanční zdroje, ze kterých bude možné opatření realizovat a rovněž připravovat jejich komplexní projekty tak, aby celý proces kontinuálně probíhal. Posílení protipovodňové prevence však vyžaduje nejenom finanční zdroje, ale také úpravu podmínek, které dovolí jejich včasnou realizaci. Zejména se jedná o řešení vlastnických vztahů k pozemkům a náhrad škod za případné povodňové následky, kde je třeba zvážit legislativní úpravy k naplnění veřejného zájmu. Z uvedených důvodů a na základě usnesení vlády č. 383 z 12. dubna 2006, bodu III/5 je předkládán vládě ČR návrh na zajištění způsobu financování protipovodňových opatření zřízením zvláštního resortního fondu Ministerstva zemědělství. V návaznosti na tento materiál bude vládě předložen návrh zákona o zřízení tohoto Fondu pro realizaci protipovodňových opatření. Neméně důležité jsou obsažené navrhované legislativní úpravy, které umožní jak zajištění finančních prostředků na protipovodňová opatření ze zdrojů úvěru od Evropské investiční banky, z výnosu z privatizací a ze státního rozpočtu, tak urychlení a prosazení jejich realizace. Přílohy informují o realizaci I. etapy programu Prevence před povodněmi v roce 2006, dále o připravenosti zahájit některé aktivity neprodleně, uvádějí přehled dosud projednaných navržených opatření v jednotlivých povodích ČR. Rovněž je připojena metodika, podle které jsou protipovodňová opatření hodnocena z pohledu efektivnosti vynaložených státních prostředků. Výsledný materiál byl řádně projednán v meziresortním připomínkovém řízení, je předkládán s rozporem s Ministerstvem životního prostředí.
Zdroj: mze
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

01. 06. 2024 - Krajský den koně Libereckého kraj „já mám koně“

16.5.2024

Tradiční akce se pod názvem „Já mám koně“ bude konat po šestnácté a jejím centrem bude opět Tyršův park. Sem se od časných ranních hodin budou sjíždět desítky chovatelů, aby se připravili na slavnostní průvod městem jak s koňmi v kočárových spřeženích, tak „pod sedlem“.

» více

31. 5. 2025 Gastroden 2024

16.5.2024

Gastroden je prezentace žáků škol potravinářských oborů - pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník své dovednosti.

» více

19. 5. 2025 Mezinárodní den včel

16.5.2024

Botanická zahrada v Liberci vás zve na Mezinárodní den včel

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

18.05.
Počasí na den 18.05.
11°C / 19°C

19.05.
Počasí na den 19.05.
10°C / 20°C

20.05.
Počasí na den 20.05.
11°C / 22°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A