Zákon č 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

24.5.2006

Zákon č 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, v platném znění, stanovil v §15 odst. 6, že „Vláda může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu“ a v písm. f dále stanovil, že „pro podporu vodního hospodářství ve výši 500 mil. Kč v roce 2005 a pro podporu pozemkových úprav ve výši 200 mil. Kč v roce 2005“, a pro podporu pozemkových úprav ve výši 500 mil. Kč v roce 2006 (ze zákona č. 178/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že novela zákona č. 569/1991 Sb., v platném znění, byla schválena na základě poslanecké iniciativy, žádá Ministerstvo zemědělství vládu o rozhodnutí s použitím příjmů Pozemkového fondu, ke kterému je podle výše uvedeného zákona zmocněna. Rozpočtový výdajový rámec pro rok 2006 neumožnil Ministerstvu zemědělství v potřebné výši vyčlenit prostředky na pozemkové úpravy. Podle „Koncepce činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2006 až 2008“ je optimální potřeba finančních prostředků v roce 2006 kvantifikována na částku 775 mil. Kč s tím, že minimální objem by měl být alespoň 500 mil. Kč. Při projednávání a schvalování rozpočtu Ministerstva zemědělství na rok 2006 v Poslanecké sněmovně Parlamentu bylo sděleno ministrem zemědělství, že chybějící prostředky doplní k uvedenému účelu prostředky z příjmů Pozemkového fondu ČR, a tak ve svém důsledku nenaruší vládou schválené navržené výdajové rámce státního rozpočtu pro rok 2006. S tímto způsobem řešení chybějících zdrojů seznámil ministr zemědělství vládu při schvalování rozpočtu na rok 2006 i Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Ministerstvo zemědělství částku 500 mil. Kč použije na podporu pozemkových úprav a dalších činností pozemkových úřadů daných § 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Prostředky budou použity na úhradu smluvních závazků z předcházejících let vztahujících se k provádění pozemkových úprav, mimo jiné v územích dotčených výstavbou dálnic a rychlostních komunikací. Bez těchto prostředků nebude možné zajistit zákonem dané činnosti pozemkových úřadů, dojde k přerušení kontinuity u již rozpracovaných projektů a tím zmaření investic vynaložených v minulých letech. V neposlední řadě bude ohroženo i čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Zemědělství, neboť pozemkové úřady jsou žadatelem v jednom z podopatření programu a schválené typy projektů v tomto podopatření svým charakterem navazují na práce a činnosti v pozemkových úpravách realizované z národních zdrojů. Ministerstvo zemědělství žádá Pozemkový fond ČR o poskytnutí prostředků k financování pozemkových úprav v roce 2006 ve výši 500 mil. Kč na svůj mimorozpočtový účet, jehož zřízení bylo odsouhlaseno Ministerstvem financí. Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, zapojí tyto prostředky do příjmů a výdajů státního rozpočtu. Tato operace nebude mít dopad na saldo státního rozpočtu pro rok 2006.
Zdroj: mze
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A