Letošní povodně způsobily v zemědělství a lesnictví škody za 300 mil. Kč

24.5.2006

Povodně zničily porosty na polích o výměře 10 800 hektarů a z více než 40 % poškodily plodiny na ploše 5700 hektarů. Nejvíce utrpěly ozimé pšenice, řepka a ječmen. Živel postihl i více než 180 hektarů chmelnic, zhruba 140 hektarů ovocných sadů a další plochy zeleniny a pícnin. Škody na polních kulturách tak dosahují 227 milionů korun, další čtyři miliony korun představují pozemky s odplavenou ornicí, poškozené stroje a stavby. Škody v lesním hospodářství byly vyčísleny na 78 milionů korun, největší část, zhruba 64 milionů korun představuje poškození staveb a cest, zbytek jsou následky na lesních porostech a produkci školek. Dalších 2,1 milionu činí ztráty na lesní zvěři, z toho 900 000 korun je škoda na srnčí, jelenovité a dančí zvěři, stejná suma připadá na zajíce a divoké králíky. MZe navrhuje, aby stát škody nahrazoval škody v rozpětí od 50 % u polních kultur, produkce lesních školek či ryb až po 80 % u zemědělského majetku. Na řešení následků letošních povodní v zemědělství, lesnictví a v produkci ryb by tak mohlo jít asi 190 milionů korun. Vláda již dříve schválila pomoc postiženým zemědělcům prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Ten může poskytnout garance a proplácet část úroků z úvěrů. Případné přímé podpory rolníkům či lesníkům na zmírnění následků povodní bude muset podle MZe schválit EU jako veřejnou podporu.
Zdroj: uzpi
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A