Poslanci dali zelenou kompostování bioodpadu

29.5.2006

Organická hmota z údržby zeleně ve městech a ze zahrad, zbytky jídel z domácností, z jídelen, restaurací apod., to vše jsou bioodpady, které tvoří více než 40 % z celkového množství odpadu vznikajícího v obcích a městech. Tříděný sběr a recyklace těchto bioodpadů je u nás na rozdíl od Rakouska nebo Německa naprosto nedostatečná a její rozvoj v praxi navíc komplikuje několik překážek. Schválená novela zákona sice nestanovuje obcím a městům povinnost zavést tříděný sběr bioodpadů či povinnost výstavby obecní kompostárny, ale jejím cílem je pomoci ujasnit pravidla v oblasti nakládání s bioodpady a zároveň řešit a odstranit hlavní problémy v této oblasti a takto přispět k rozvoji recyklace této významné skupiny odpadů. Novela zákona například zjednodušuje proces povolování provozu malých kompostáren s roční kapacitou do 150 tun bioodpadů, u nichž bude na rozdíl od dosavadní praxe stačit jen kladné vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podstatným přínosem této novely je, že zmocňuje ministerstvo životního prostředí, aby ve spolupráci s příslušnými ministerstvy vydalo vyhlášku, která stanoví jasná pravidla pro nakládání s bioodpady a dále podpoří rozvoj ekologicky šetrných zařízení na nakládání s bioodpady, jako jsou kompostování, anaerobní digesce (výroba bioplynu) či mechanicko-biologická úprava. Novela zákona a navazující vyhláška by tak měla zjednodušit současné příliš přísné požadavky na výstavbu a provoz zařízení na zpracování bioodpadů a stanovit tyto požadavky odlišně v závislosti na kapacitě těchto zařízení a na druzích zpracovávaných odpadů. Je totiž nežádoucí současný stav, aby např. malá zařízení zpracovávající pouze odpady ze zeleně a zahrad podléhala stejně přísným požadavkům na výstavbu a provoz jako zařízení s velkou kapacitou zpracovávající širokou škálu bioodpadů. Zjednodušení současného stavu a kategorizace zařízení povede např. ke snížení investičních nákladů u malých zařízení a pro obce a města bude výstavba těchto zařízení atraktivnější, než doposud. Rozvoj malých a levných kompostáren s jasnými provozními pravidly odstraní dosavadní často nevyhovující praxi v nakládání s bioodpady ze zeleně a nastavená minimální pravidla zároveň zachovají ochranu životního prostředí. Dalším z významných cílů je snaha pomoci řešit problémy s odbytem vyrobených kompostů a umožnit jejich lepší uplatnění na trhu. Pokud novelu zákona podepíše i pan prezident, je možné v blízké době očekávat lepší kvalitu i množství recyklovaných bioodpadů a vyšší ochranu životního prostředí. Zásadní roli pro naplnění těchto společensky žádoucích přínosů bude mít další přístup ministerstva životního prostředí při vytváření a schvalování uvedené vyhlášky o bioodpadech. Zejména na přístupu ministerstva bude záležet, kdy a jak se pozitivní přínosy projeví v praxi. Podrobnější informace je možné nalézt na http://biom.cz/bro/ Ondřej Bačík, České sdružení pro biomasu
Zdroj: uzpi
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

19.06.
Počasí na den 19.06.
15°C / 28°C

20.06.
Počasí na den 20.06.
15°C / 27°C

21.06.
Počasí na den 21.06.
15°C / 29°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A