Podpory pro venkov

16.8.2007

Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo životního prostředí a Jihočeský kraj
pořádají při příležitosti 34. ročníku mezinárodního agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA 2007,
který se koná v Českých Budějovicích v termínu od 23. do 28. srpna 2007

s e m i n á ř - Podpory pro venkov
možnosti využití Programu rozvoje venkova a strukturálních fondů EU pro rozvoj venkova a možnosti realizace rozvojových aktivit v kontextu krajinného potenciálu i v konkrétních příkladech Jihočeského kraje, informace o přípravě Evropského rybářského fondu

Úvodní projev:
Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství
Ing. Jiří Čunek, ministr pro místní rozvoj
RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje
Ing. Jolanka Vondrová, vedoucí oddělení obecné ochrany přírody, ministerstvo životního prostředí

Odborný blok Ministerstva zemědělství
Program rozvoje venkova – Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce strukturální OSA III + Leader – Ing. Zdena Zemanová, ředitelka odboru koncepce rozvoje venkova OP Rybářství – Mgr. Miroslav Daněk, ředitel odboru OP Zemědělství a OP Rybářství

Odborný blok Ministerstva pro místní rozvoj
Podpora cestovního ruchu v IOP a ROP – Ing. Daniela Zachystalová – vedoucí oddělení integrace a konkurenceschopnosti cestovního ruchu
Venkovský cestovní ruch, jeho specifika a podmínky pro rozvoj – doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc. – Katedra cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze
Aktivity Svazu venkovské turistiky – Ing. Petr Novák – předseda Svazu venkovské turistiky

Odborný blok Ministerstva životního prostředí
Využití potenciálu krajiny pro rozvoj cestovního ruchu, krajinné plánování – teorie a praxe – Ing. Petr Šiřina,
Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Průhonice, dislokované pracoviště Karviná

Odborný blok Jihočeského kraje
Regionální operační program NUTS II Jihozápad – priority Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ DISKUSE k předneseným tématům

Pozvánka pro tisk

Zdroj: mze
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Nové šetření FADN za účetní rok 2022

13.1.2023

Nové šetření FADN za účetní rok 2022, z tohoto důvodu se na Vás obracím s žádostí o nahlášení podniků a způsobu fakturace

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

27.01.
Počasí na den 27.01.
-4°C / 0°C

28.01.
Počasí na den 28.01.
-4°C / 1°C

29.01.
Počasí na den 29.01.
-3°C / 1°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A