Jednání ASZ na Generálním ředitelství cel o zelené naftě

27.2.2005

ASZ na jednání s generálním ředitelem cel tento týden prosazovala, aby celní úřady přijaly schválený normativ spotřeby na hektar jako základní hledisko pro výpočet nároku na vratku ze spotřební daně. Snahou tedy bylo v tomto smyslu došlo k úpravě metodiky celních úřadů. Dosavadní situace je přitom neudržitelná, neboť celníci požadují po sedlácích vyplňovat náročné tabulky o spotřebě nafty dle jednotlivých strojů a pozemků. Zároveň ze stran ASZ bylo požadováno, aby postup celních úřadů byl sjednocen, neboť požadavky jednotlivých celních úřadů jsou velmi rozdílné. Jaký byl výsledek ? Jinak celkem vstřícní zástupci GŘC samozřejmě argumentovali dikcí zákona o spotřebních daních, ve kterém se požaduje prokázání skutečné spotřeby nafty. Celní úřady tedy nechtějí, resp. dle jejich názoru ani nemohou, přistoupit na to, aby normativ spotřeby byl jediným základem pro výpočet vratky a trvají na prokázání skutečné spotřeby nafty. Předložili jsme důkazy, že vyplňovat požadované tabulky spotřeby dle jednotlivých strojů je nereálné, zbytečné a jedná se často o smyšlené údaje (viz výpočet spotřeby nafty na daném poz. bloku). To sice zástupci GŘC pochopili, nicméně žádají, abychom sami navrhli, jak administraci zjednodušit a přitom zajistit, že jde o skutečnou spotřebu nafty. Zatím jsme tedy bohužel nezaznamenali žádný výrazný posun a naším úkolem nyní je předložit nějaké kompromisní řešení, které GŘC bude akceptovat anebo prosadit další změnu zákona o spotřebních daních. V současné době se na Ministerstvu zemědělství také zpracovává konkrétní výklad pojmu "rostlinná výroba", která je, na rozdíl od živočišné výroby, uznatelná pro vratku spotření daně. Tento výklad bude v nejbližších dnech zaslán právě na GŘC s cílem zajistit jednotný postup při výkladu tohoto pojmu na všech celních úřadech. Zástupci ASZ a GŘC se ohledně zjednodušení administrace zelené nafty dohodli na dalších kolech jednání (cca v nejbližších týdnech). Jinak doplňuji, že od 1. ledna se výměra pozemků prokazuje celním úřadům již dle údajů v LPIS (tedy už ne nájemními smlouvami či výpisy z LV) a od února platí novela vyhlášky o úpravě některých normativů spotřeby.

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

Webinář "ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi"

14.6.2021

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL a jeho možnosti využití v praxi

» více

Webinář - Podpory lesního hospodářství z národních zdrojů, programů a podpora lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova

10.6.2021

Cílem webináře je seznámit účastníky s podporami do lesního hospodářství poskytovanými z národních zdrojů, příspěvků a programů a také Programu rozvoje venkova.

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.06.
Počasí na den 24.06.
16°C / 26°C

25.06.
Počasí na den 25.06.
14°C / 23°C

26.06.
Počasí na den 26.06.
14°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A