Jednání ASZ na Generálním ředitelství cel o zelené naftě

27.2.2005

ASZ na jednání s generálním ředitelem cel tento týden prosazovala, aby celní úřady přijaly schválený normativ spotřeby na hektar jako základní hledisko pro výpočet nároku na vratku ze spotřební daně. Snahou tedy bylo v tomto smyslu došlo k úpravě metodiky celních úřadů. Dosavadní situace je přitom neudržitelná, neboť celníci požadují po sedlácích vyplňovat náročné tabulky o spotřebě nafty dle jednotlivých strojů a pozemků. Zároveň ze stran ASZ bylo požadováno, aby postup celních úřadů byl sjednocen, neboť požadavky jednotlivých celních úřadů jsou velmi rozdílné. Jaký byl výsledek ? Jinak celkem vstřícní zástupci GŘC samozřejmě argumentovali dikcí zákona o spotřebních daních, ve kterém se požaduje prokázání skutečné spotřeby nafty. Celní úřady tedy nechtějí, resp. dle jejich názoru ani nemohou, přistoupit na to, aby normativ spotřeby byl jediným základem pro výpočet vratky a trvají na prokázání skutečné spotřeby nafty. Předložili jsme důkazy, že vyplňovat požadované tabulky spotřeby dle jednotlivých strojů je nereálné, zbytečné a jedná se často o smyšlené údaje (viz výpočet spotřeby nafty na daném poz. bloku). To sice zástupci GŘC pochopili, nicméně žádají, abychom sami navrhli, jak administraci zjednodušit a přitom zajistit, že jde o skutečnou spotřebu nafty. Zatím jsme tedy bohužel nezaznamenali žádný výrazný posun a naším úkolem nyní je předložit nějaké kompromisní řešení, které GŘC bude akceptovat anebo prosadit další změnu zákona o spotřebních daních. V současné době se na Ministerstvu zemědělství také zpracovává konkrétní výklad pojmu "rostlinná výroba", která je, na rozdíl od živočišné výroby, uznatelná pro vratku spotření daně. Tento výklad bude v nejbližších dnech zaslán právě na GŘC s cílem zajistit jednotný postup při výkladu tohoto pojmu na všech celních úřadech. Zástupci ASZ a GŘC se ohledně zjednodušení administrace zelené nafty dohodli na dalších kolech jednání (cca v nejbližších týdnech). Jinak doplňuji, že od 1. ledna se výměra pozemků prokazuje celním úřadům již dle údajů v LPIS (tedy už ne nájemními smlouvami či výpisy z LV) a od února platí novela vyhlášky o úpravě některých normativů spotřeby.
Autor: Tomáš Brožek

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

05. 07. 2024 - Den otevřených dveří – Včelí farma Smržov

5.6.2024

Den otevřených dveří na Včelí farmě Smržov u Českého Dubu se bude konat 5.7.2024 od 9:30. Místo konání akce: Včelnice Včelí farmy Smržov, Poblíž Smržov č.p. 60 a 61, Český Dub (cca 100 m)

» více

13. 06. 2024 - Polní den ÚKZÚZ 2024

27.5.2024

Datum a místo konání: 13. 06. 2023 od 9:00 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zkušební stanice v Chrastavě, Bílokostelecká 208; 463 31 Chrastava

» více

14. 06. 2024 - Mladý včelař

16.5.2024

Místo konání: školní farma Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Zámecká

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

15.06.
Počasí na den 15.06.
13°C / 24°C

16.06.
Počasí na den 16.06.
12°C / 21°C

17.06.
Počasí na den 17.06.
12°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A