Novela vyhlášky č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

12.1.2024

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 440/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve znění vyhlášky č. 296/2018 Sb.

Důvodem přijetí novely vyhlášky je technická aktualizace vybraných hodnotových parametrů lesního porostu na základě aktuálních ekonomických údajů lesnického hospodaření.

Novela reaguje na usnesení zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 78 ze dne 4. října 2022, kterým byl ministr zemědělství vyzván k novelizování této vyhlášky tak, „aby výše škod odpovídaly aktuálním cenám sadebního materiálu a prováděné ochraně“. Vyhláška reaguje na aktuální poznatky o ekonomice lesnického hospodaření a nahrazuje neaktuální údaje v návaznosti na informace získané z rozsáhlých šetření nákladových a příjmových položek.

Cílem přijatých úprav je zajistit odpovídající výši náhrad za poškození lesů s ohledem na vývoj nákladů spojených s obnovou lesů a trvale udržitelným hospodařením v měnících se přírodních a ekonomických podmínkách.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR
Autor: Redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

23. -25. 8. 2024 - Kurz pro začínající včelaře

16.7.2024

Pobytový kurz: Termín 23. -25. srpna 2024 (pobytový Pá-Ne), Místo konání Penzion Svět pod Ještědem - Hoření paseky a Včelí Farma Smržov

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

24.07.
Počasí na den 24.07.
13°C / 22°C

25.07.
Počasí na den 25.07.
10°C / 24°C

26.07.
Počasí na den 26.07.
14°C / 27°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A