Pojem „spotřebitel“ ve vyhlášce č. 221/2004 Sb.

16.8.2005

Pro účely vyhlášky č. 221/2004 Sb. nelze pojem „spotřebitel“ vykládat ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., „spotřebitelem“ se ve vyhlášce č. 221/2004 Sb. rozumí fyzická osoba nepodnikající.

Odůvodnění:

Poznámka pod čarou uvedená u pojmu „spotřebitel“ ve vyhlášce č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, odkazuje při výkladu daného pojmu na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Poznámky pod čarou nejsou součástí právního předpisu a nemají normativní charakter, tudíž obsah dané poznámky není pro výklad pojmu, u kterého je odkaz na ni uveden, závazný.

V případě používání pojmu „spotřebitel“ ve vyhlášce č. 221/2004 Sb. bylo účelem jednotlivých omezení, která jsou pro vymezenou skupinu osob uváděna, především to, aby se ta která nebezpečná látka nebo přípravek nedostala do rukou nezasvěcenému člověku, tedy fyzické osobě nakupující v maloobchodě. U právnických osob a fyzických osob podnikajících není důvod k omezování nabývání nebezpečných látek, protože účel ochrany plní předpisy o bezpečnosti práce, hygienická, protipožární opatření nebo např. zákon o ochraně veřejného zdraví, který upravuje nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Směrnice č. 76/769/EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, uvádí pojem „general public“, který lze překládat jako „široká veřejnost“. Při výkladu pojmu „spotřebitel“ v rámci vyhlášky č. 221/2004 Sb. je tedy třeba prioritně vycházet především z tohoto pojetí. Odpovídající omezení obsahuje zákaz prodávat danou látku nebo přípravek v maloobchodě, tedy v obchodech, v nichž se prodává osobám bez ohledu na postavení kupujícího, případně přímý prodej fyzické osobě nepodnikající.

MŽP, 12. 8. 2005

Zdroj: AgroNavigator
Autor: Agronavigátor

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Novinky

1. července startuje příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Libereckém kraji

30.6.2022

V pátek 1. července v 9 hodin spouští Liberecký kraj příjem žádostí do programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

» více

3.9.2022 Krajské Dožínky 2022

28.6.2022

Pozvánka na Krajské Dožínky 2022

» více

Nedostupnost stránek eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství a stránka Portálu farmáře

23.6.2022

Vážení uživatelé, v období od 1. 7. od 16:00 hod 10. 7. 2022 dojde k plánované generální odstávce systémů

» více

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

04.07.
Počasí na den 04.07.
15°C / 26°C

05.07.
Počasí na den 05.07.
12°C / 25°C

06.07.
Počasí na den 06.07.
12°C / 24°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A