Evropská komise publikovala studii „Perspektivy zemědělských trhů a důchodů 2005-2012“

23.8.2005

které byly k dispozici v květnu 2005.
Zpráva obsahuje dvě kapitoly. Kapitola 1 se soustřeďuje na perspektivy trhu a důchodů v období 2005-2012 uvnitř EU a zahrnuje tyto produkty: obiloviny, olejnatá semena, maso, vejce, mléko a hlavní mléčné produkty. Kapitola 2 prezentuje střednědobé a dlouhodobé vyhlídky na světových zemědělských trzích, založené na zprávách a projekcích vytvořených různými mezinárodními organizacemi a institucemi.
Podle zprávy Evropské komise se zdají být střednědobé perspektivy na trhu EU s obilovinami, masem  mléčnými produkty relativně příznivé. Vysoké zásoby obilovin nahromaděné z mimořádně bohaté sklizně 2004 budou pravděpodobně nadále působit na zranitelnost obilních trhů EU ještě během dvou příštích roků. Vliv povinného uvádění půdy do produkčního klidu, realizace reformy zemědělské politiky spojená s odpoutáním závislosti subvencí na produkci a vyhlídky na mírný růst výnosů budou mít vliv na limitování růstu produkce obilovin během střednědobé periody. To by mohlo působit na  postupný pokles úrovně zásob podporovaný dalším (i když mírným) růstem poptávky po krmivech a příznivějšími podmínkami na světových trzích (při předpokládaném návratu k poněkud slabšímu euru), které budou stimulovat příležitosti pro exporty EU. Tento relativně pozitivní obraz celkové bilance obilního trhu EU však nebere v úvahu specifické potíže, které mohou vzniknout na trhu krmných obilovin, zejména ječmene a v regionálních výkyvech na trhu měkké pšenice a kukuřice (spojené se situací nových členských států, které se ještě mohou potýkat s infrastrukturálními potížemi během krátkého i delšího období). 
Trhy EU s masem se nyní vrátily po extrémních tržních podmínkách v několika minulých letech k normálnější situaci. Současné poměry na trhu hovězího masa, kde spotřeba je vyšší než domácí produkce, pravděpodobně přetrvá ještě v období 2005-2012. Produkce a spotřeba vepřového a drůbežího masa by mohly během střednědobé periody růst, ale mírnějším tempem než v minulém desetiletí. Současně se očekává rozvoj obchodu s masem mezi novými a starými členskými státy EU. V sektoru mléka se předvídá pokles produkce másla a sušeného odtučněného mléka, protože více mléka se využije pro výrobu sýrů a ostatních mléčných produktů s vysokou přidanou hodnotou. Celkový růst spotřeby po mléce ve formě mléčných produktů by mohl vyústit do nižšího exportu másla a sušeného odtučněného mléka a omezeného růstu exportu sýrů.
Tyto střednědobé projekce povedou ke zvýšení zemědělských důchodů v reálné hodnotě a v přepočtu na pracovní jednotku o 11,7 % v EU-25. Tento globální výsledek se však projeví diferencovaně – ve starých členských státech se předpokládá růst o 4 % a v nových členských státech o 50,4 %, to je o 137 % ve srovnání s rokem 2003 před připojením k EU.

Uvedené perspektivy zemědělství EU by mohly těžit ze stálého růstu světové poptávky po potravinách a mírného růstu obchodu se zemědělskými komoditami podporovaného ekonomickým prostředím, vyšší populací, urbanizací a změnami ve struktuře stravy, zejména v mnoha rozvojových ekonomikách. 

Zpráva Evropské komise byla publikována v červenci 2005 a je k dispozici v plném znění na internetové adrese EU.

Prospects for agricultural markets and income 2005-2012. 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/caprep/prospects2005/index_en.htm

 

Zdroj: AgroNavigator
Autor: redakce APIC

Tento projekt je podporován

Ministerstvo Zemědělství

Liberecký kraj

Sledujte TV APIC

TV APIC

Počasí

15.04.
Počasí na den 15.04.
5°C / 15°C

16.04.
Počasí na den 16.04.
3°C / 10°C

17.04.
Počasí na den 17.04.
2°C / 10°C

INTERREG

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Iniciativy Spolecenství INTERREG III A